Középkori templomának a védőszentje Szűz Mária volt.

1723-ban már restaurálták templomát, leányegyháza volt Tarnaméra, Tarnazsadány és Erk. 1733-ban már Zaránk a filiája Tarnamérának. 1775-től a boconádi plébániához tartozott, 1800-tól újból Tarnamérához. Templomának titulusa Szent Imre herceg.    1779-ben kezdték építeni az új templomot.

1928-ban helyi lelkészségi, 1938-ban plébániai rangra emelték.

Eszterházy Károly püspök látogatásakor 520 volt a római katolikusok száma, 1785-ben 549.

1925: 1363 római katolikus, 1 görög katolikus, 1 evangélikus.

Izraelita anyakönyvi székhelye Erdőtelek volt.