A falu neve személynévi eredetű, a szláv Zaránd (?), Svaran, Zorán névből ered. A település kora Árpád-kori alapítású (10-11. század). Régi faluhelye feltételezhetően a maitól keletre lévő dombos helyen volt.

Zaránk mai határába Győ (a török korban pusztult el) és Vécsfölde egykori falvak nyúltak be.