Pecsétje 1699-ből keretbe rajzolt virág, felette fészkében álló gólya, mellette füzér, körirata: Totfalu pe-cseti 1699. Véleményünk szerint pelikán látható a pecsétlenyomaton.

Tófalu pecsétje

Az 1780-ban vésettben ekevas, mellette egyik oldalon fűszál, másik oldalon három kalász, felettük FP. T. F. betűk.

P_Tófalu2

Tófalu pecsétje

Mai címere csücskös talpú pajzs kék mezejében zöld halmon egy jobbra néző gólya áll, két oldalán faág, a halom alatt 1352 évszám.

Tófalu címere