GULYÁS IMRE

 

Tiszanánán született 1945. március 30-án. Gyermekkorában szeretett sokat olvasni, legmeghatározóbb olvasmányélményei az Egri csillagok és Arany János Toldija. Ez utóbbinak a prózai változatát olvasta, és akkor ismerte fel, hogy az ő világa mindenképpen a prózai műnem. Valamint Tiszanánára emlékeztette a Toldi helyszíne és Miklós. Az olvasás iránti szenvedélyét az édesanyjától tanulta és örökölte. Első verseit viszonylag korán írta, ezekre csak mint játékokra gondol vissza. Az igazi nagy hatást Eger és a Dobó István Gimnázium tette. Az egyetemi éveit Debrecenben töltötte, magyar és történelem szakos tanárként végzett. Itt kapott először pénzt a verséért, 70-80 forintot. Aztán az újságírás felé fordult, a Hajdú Bihari Napló munkatársa lett Debrecenben. Jeleskedik prózában és lírában egyaránt, több kötete is megjelent (A csend virágai; Ha élni akarunk; Teljes árú élet).

Forrás- és irodalomjegyzék:

–          www.derimuz.hu

–          www.derimuz.hu

–          www.tiszanana.hu

Tiszanána település neve többször szerepel Márkus István Mit láttam falun? című regényében.

 

Forrás- és irodalomjegyzék:

–          Márkus István: Mit láttam falun? Magvető, Bp., 1967.

–          Tiszanána évszázadai. szerk. Makai János. Tiszanána. 2011. Tiszanána Önkorm.