A település a 18. századi térképek szerint kétbeltelkes volt, ennek azonban nyoma sem maradt mára. A legrégebbi településrészek a templom körül csoportosuló utcák: az egykori Nagy sor, Kis sor, Temető sor, Herepront vég, a Hideg vég és a Csima szög.  Eredetileg a belső telkek nagy részét a nagybirtokosok lakótelkei és gazdasági udvarai foglalták el. Ezeket az 1920-as években parcellázták fel. 1945 után a település keleti és nyugati irányba növekedett. A Nagy sor déli oldalán, a Kis soron szalagtelkek létesültek, melyeknek a másik utcára eső végükön istállók voltak. A Nagy sor északi oldalán rövidebbek a telkek, valamint a Hideg végben kisebb zsellérporták voltak.