A középkorban a Kompolti család birtoka volt. 1522 után az Országh család birtokolta. 1570-ben Bodnak egy része Országh Borbála révén enyingi Török Ferencé, 1606-ban Nyáry Pálé lett. A másik rész 1600-ban Dersy Ilonáé, első férje Széky Ferenc, majd a második férje, Ujfalussy István is birtokhoz jutott a faluban. 1684-ben a Nyáry örökséget Huszár Imre bírta, míg a másik birtokrész az Almásy családé lett.

A 18. században Nyáry jogon a Hallerek lettek a főbirtokosok, a 19. században pedig az Almásyak.

1844-ben a majorsági és a jobbágyföldek elkülönítésekor az Almásyak 11 jobbágytelek birtokosai voltak, a Fáy nemzetség 5,5 telekkel, gróf Szapáry József és Orczy Károlyné 2,5–2,5 telekkel, a többi 6 közbirtokos pedig 1–1 jobbágytelekkel rendelkezett.

1897-ben a legnagyobb birtokosok:

Péchy Manó gróf örökösei 266 k.h.

1925-ben a legnagyobb birtokos:

Tarnabod Község Legeltető Társulata 136 k.h.

1935-ben a legnagyobb birtokosok:

Kassa István és neje 92 k.h.
Tarnabod község 105 k.h.
Tarnabod község úrbéresei 138 k.h.