1548-ban már a töröknek is adózott a 10 családfő, az összes népesség száma pedig 39 fő volt. 1552-ben a törökök felégették. 1596 körül 5 jobbágy lakott a püspöki sóvám-ház körül.

A Rákóczi szabadságharcot követően visszatért a lakosság, s népes jobbágyfalu lett. 1715-ben 12 taksás jobbágy háztartást írtak össze, amely mind magyar volt. 1720-ból 8 jobbágyháztartásról van adat.

1771-ben 102 telkes jobbágy és 6 házas zsellér lakta. 1858-ban 221 telkes jobbágyot, 82 házas zsellért és 23 beltelkes zsellért számláltak.

A II. József-féle népszámlálás adatai: 158 ház, 234 háztartás, 1389 fő. 1869-ben 2464 fő volt lakóinak száma.

1939-ben 671 ház volt a belterületen, 6 külterületen. A belterületen 3165 lélek lakott, külterületen 54.