Az 1261. évi oklevélben előforduló Saruldeghaz névalak alapján bizton állítható, hogy már ekkor temploma volt.

A 18. század elején romos templomát a reformátusok használták. 1739-ben – amikor engedély nélkül haranglábbal bővítették – Erdődy Gábor püspökföldesúr elvette a reformátusoktól.

Első plébánosa Almádi András volt. Sarud filiái lettek: Borsodivánka, Poroszló, Tiszahalász, Tiszanána, valamint Hídvég és Kömlő puszták. 1767-ben már csak Borsodivánka, Poroszló és Tiszahalász volt a filiája. 1772-ben csak Tiszahalász maradt filiája.

Jelenlegi temploma 1795 és 1802 között épült. A régebbi paplak 1755-ben, az újabb 1825–1826-ban épült.

A római katolikus anyakönyveket 1739-től, az izraelita anyakönyveket 1840-től vezetik.

összesen római katolikus görög katolikus református izraelita
1746 577 426 6 145
1767 534 456 78
1785 881 846
1839 1471 1471
1870 2345 2204 1 83 57
1890 2804 2666 2 95 41
1910 3176 3080 2 64
1920 3199 3014 2 174 9
1930 34242 3364 3 44 13
1941 3384 3315 2 52 15

 

1925: 3352 római katolikus, 8 református, 7 izraelita. Római katolikus anyaegyház van, melyhez Újlőrincfalva leányegyháza is tartozott. Izraelita anyahitközsége Tiszafüred volt.