1550-ben már a töröknek hódolt település volt: 9 ház, 21 nős férfi. Szőke és Iván ebben az időben néptelenedett el.

A dézsmafizető háztartások száma 1576-tól 1579-ig 77-ről 45-re csökkent.

1672 és 1676 között lakatlan volt. 1686–1687-ben újból elpusztult. Az 1696. évi adóösszeírás 104 családot írt össze. 1701-ben 123 felnőtt jobbágyférfi lakott a faluban. A gazdák és zsellérek száma így alakult: 1712: 39, 1715: 51, 1720: 151, 1728: 168, 1735: 103, 1770: 307. 1770-ben Heves megye területén Poroszlón volt a legtöbb földes gazda. 1847-ben 208 volt a telkes gazda és 568 a házas zsellér.

1787-ben 505 volt a háztartások száma és 410 a családoké. 1851-ben a családok száma: 902, a házak száma: 845 (24 urasági, 206 telkes, 600 zsellér, 8 egy funduson két ház, 7 egyéb).

A lélekszám alakulása:

1787: 2615 fő
1816: 3224 fő
1821: 3394 fő
1830: 4428 fő
1840: 4635 fő
1849: 4047 fő
1860: 4015 fő
1869: 4612 fő.

1925: 5308 lélek, ebből 1 orosz. A belterületen 4887, Magyarádon 24, Kis-tanyán 70, Nagyálláson 17, Sajhalmi-tanyán 14, Kétútközön 179, Szőke-tanyán 4, Református pap-tanyán 9, Római katolikus pap-tanyán 9, Rábolyon 95 ember élt.

1253 ház, 1301 lakrész, 4307 mellékhelyiség. Ebből Ráboly pusztán 22 ház, Nagyszálláson 2 ház, Magyarád pusztán 5 ház, Sajhalmi-tanyán 5 ház, Kétútköz pusztán 10 ház, Szőke-tanyán 1 ház, Kis-tanyán 7 ház, Református pap-tanyán 1 ház, Római katolikus pap-tanyán 1 ház.

Középületek: községháza, református templom és 3 iskola, római katolikus templom és iskola, izraelita imaház, községi óvoda.

1932-ben a lakosság száma 5189 volt. 1268 ház, 1421 lakás, 4408 mellékhelyiség.