Pély hagyományos lakóházai három osztatúak voltak, a tisztaszobában vagy mindkét lakószobában csonkakúp, vagy csonkagúla alakú kemencével. A nyeregtető alatt díszes deszka vértelkek készültek, alul keskeny vízvetővel.

A falak vályogtéglából épültek. Az első világháborúig általános volt a nádtető, a gazdagabbak Tiszasülyön vásárolt fazsindellyel fedték házaikat.

A tornác csak az első világháború előtti időszakban terjedt el fa oszlopokkal. 1925 után téglából kezdték építeni a tornácoszlopokat.

A tüzelős ólként használt istálló vályogból készült, tetejét náddal fedték. A lakóház mögé építették a búzásházat, vagy hombárt, aminek külön bejárata is volt.