A török hódoltság idején elnéptelenedett település a 18-19. században Grassalkovich birtok volt, a káli gazdák bérelték hosszú időn keresztül. A nagyúti birtokon 4 major létezett: a község mai helyén a Közép major, a Csárda major, valamint a Göböly-járás és a Csikó járás.   Nagyút pusztája ekkor néhány épületből állt: intézői lak, csárda, cselédházak. A Közép major területén volt a tanyai iskola, ami valószínűleg 1896-ban épült.

1939-40-ben a helyi gazdasági cselédeket, valamint Feldebrőről, Visznekről. Nagyfügedről származó családokat telepítettek le. A betelepítés nyomán sakktábla alaprajzú, szabályos telepítésű falu jött létre, középen templommal, északnyugati részén uradalmi magtárral.