1550-ben 15 nős férfi lakott 13 házban. 1552-ben elpusztult. 1563-ban Mező-Középtárkány lakott volt, Mező-Alsótárkány pedig puszta. A 16. század végén lakatlan volt. 1701-ben már 58 felnőtt férfi lakta. Innentől folyamatos a növekedés. 1720-ban teljesen kicserélődött az 1550. évi lakosság.

A jobbágy- és zsellérháztartások számának alakulása: 1715: 12, 1720: 27, 1735: 62, 1770: 162.

1770-ben 121 telkes jobbágy és 41 zsellér lakott a faluban, 1859-ben 256 telkes jobbágy és 101 házas zsellér, 19 majorsági zsellér.

1786-ban a családok száma 276, a házak száma 222 volt, 1851-ben 529 család élt 331 házban. A házak megoszlása: 9 urasági, 200 telkes, 115 zsellér és 7 egyéb.

1920: 2833 fő volt, ebből 1 volt német nemzetiségű. 1925-ben „már jóval több” a falu lakosainak a száma, írta a községi jegyző. 756 volt a házak száma, amelyben 1072 lakás volt. Középületek: községháza, tűzoltószertár és laktanya, jegyzői lakás és melléképületei, bábalakás, népház-kultúrház, római katolikus templom, római katolikus plébánia és melléképületei, izraelita imaház, 3 római katolikus iskola és tanítói lakás, 1 községi iskola és tanítói lakás, harangozólakás és melléképületei, hitelszövetkezet és gabonaraktára, fogyasztási szövetkezet, MÁV-indóház, törvényhatósági útkaparóház, gazdasági ménistálló.

1931: 3008 lélek, magyar nemzetiségű. 822 ház 843 lakással. 1932-re már 3008 lakosa volt a falunak.