A község a megye délkeleti részén, a Hevesi-síkon található. Területe hordalékkúp-síkság, tengerszint feletti magassága 100-200 m közötti. Kiemelkedései a Laskó-hát, a Nagy- és Lapos-halom.

A csapadék évente 560-580 mm, középhőmérséklet 10-10,2°C, az évi napsütéses órák száma 1900-1950.

Száraz, gyér lefolyású terület. A falun a Laskó-patak halad keresztül. A még meglévő fertők vizét csatornák vezetik le.

Természetes növényzete csekély lösztölgyesből, leginkább lágyszárú fajokból áll. Erdőterülete 1-2 %. Állatai kisvadak és madárfajok.

Talajainak nagy része szikes, vagy sóhatás alatti, de szolonyeces réti talajok is jellemzik.

Kavics- és homokkészlettel rendelkezik.