A pápai tizedjegyzékben 1332/1337-ben már templomos helyként szerepel.

1714-ben reformátusok telepedtek be a faluba. Barkóczy Ferenc püspök visszavette a templomot a reformátusoktól, visszaállította a plébániát, Abád és Szalók filiákkal. Az első plébánost, Kerekes Józsefet 1746. szeptember 25-én iktatták be. 1775 és 1777 között Eszterházy püspök új templomot építtetett, melynek védőszentje Szent Péter és Szent Pál. A plébániaház 1767-ben épült.

Körmenetet a tiszaszalóki elpusztult templomhoz vezettek Szent Kereszt felmagasztalásakor.

1767-ben 524 volt a római katolikusok és 1 kálvinisták száma. Az egri püspökség alsó-hevesi esperességéhez tartozott.

Az anyakönyveket 1749-től, 1747-től, illetve 1746-tól vezetik.

1925: 3313 római katolikus, 3 görög katolikus, 21 református, 16 izraelita.

1932: 3698 római katolikus, 25 református, 3 görög katolikus, 24 izraelita.