A falu lakói római katolikus vallásúak voltak. Egyház igazgatási szempontból az egri püspökség hevesi főesperességhez tartozott. Anyaegyház mind a mai napig.

A falu középkori temploma a Pusztatemplom-parton, a Tarna bal partján állt. A török hódoltság alatt a templom elpusztult. Telekesy István püspök 1698-ban új templomot építtetett, amit Szent Margit tiszteletére szenteltek. 1700-ban már plébániája volt a falunak. Az anyakönyv vezetését is elkezdték, de az elpusztult. Az 1746. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Kompolt és Tófalu volt a filiája. Már ekkor rossz állapotban volt a templom. Eszterházy Károly püspök az 1767. évi látogatásakor már szűknek ítélte a templomot. 1780-ban határozta el a püspök az új templom építését, ami 1782-ben kezdődött el ténylegesen. Az építés munkálatait Francz József építőmester irányította. A templomot 1784. december 8-án szentelték fel a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. A paplak 1786-ban épült. Az anyakönyveket 1733-tól, 1755, 1756-tól vezetik.

1736-ban új plébániát építettek, a mai parókia 1786 és 1789 között épült.

1920-ban 1814 római katolikus, 1 görög katolikus, 9 református, 4 evangélikus és 9 izraelita élt a faluban.

1933: 1817 római katolikus, 1 görög katolikus, 10 református, 2 evangélikus, 8 izraelita.

1935: 1888 római katolikus, 3 görög katolikus, 9 református, 12 izraelita, 2 evangélikus.

1939: 1801 római katolikus, 12 izraelita, 3 görög katolikus, 6 református.

1941: 1774 római katolikus, 3 görög katolikus, 9 református, 10 izraelita.