A török hódoltság alatt a lakók áttértek a református hitre.

1665-ben a szentmiklósi templom filiája volt Vezekény. A plébános erdélyi Mihály volt.

Az 1746. évi egyházlátogatáskor már nem volt meg régi temploma, az is elpusztult. Jelenlegi templomát 1780-ban kezdték építeni Szűz Mária nevének tiszteletére, 1793-ra készült el. Az 1746. évi és 1767. évi egyházlátogatáskor egyaránt Heves filiája volt.

1785-ben 466 volt a katolikusok lélekszáma. Az 1780-ban felállított Tarnaszentmiklós plébánia filiája lett a falu az egri püspökség alsó-hevesi esperességében.

1925: 936 római katolikus, 4 izraelita.

1932: 908 római katolikus, 4 izraelita.