A 14. században a Vezekényiek voltak itt birtokosok, és 1526-ig a nemzetség jelen is volt.

1546-ban a Losonczyak birtokolták. 1567-ben pusztává vált. A 17. század első felében lakott hely volt. Ekkortájt a Csanády és a Gombos család birtokolta.

1797-ben a terület egy részét Dőry András és neje, másik részét 1798-ban Nyáry Mihály adta el Körber Fülöp egri prefektus feleségének, Furtiny Dorottya Johannának. Az ő részét két veje, Hász Károly és Szalgháry József örökölte. A Hász családba történt házassággal birtokos lett Nagy Miklós, Csókási János, Vratarics Farkas.

A 19. században újabb birtokos nemesek tűntek fel, így a Makay, a Mlinkó család.

A 20. század első felében a Szinay és a Gáspárdy család játszott jelentős szerepet a falu történetében.

1897-ben birtokosok:

Gáspárdy Géza örökösei 749 k.h.
Lipovniczky Kálmán 294 k.h.
MAKAY FÉLIX, Lukács Albertné 333 k.h.
Mlinkó Pál örökösei 147 k.h.
Mlinkó Róza örökösei 197 k.h.
Cziner Jakab 288 k.h.
Veisz Jónás 211 k.h.
Vratarics Lajos 236 k.h.

1925-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokosok:

Gáspárdy Elemér 131 k.h.
Gulyás József 165 k.h.
Gulyás Lőrinc 139 k.h.
Makay Lajos 207 k.h.
Mihály István 477 k.h.
Mlinkó Áron 277 k.h.
Mlinkó Ella 270 k.h.
Szalghári Tibor 257 k.h.
Szinay Béláné, vitéz 232 k.h.

1935-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokosok:

Fekete Gyuláné 249 k.h.
Gáspárdy Elemér 117 k.h.
Gulyás József 131 k.h.
Gulyás Lőrinc 153 k.h.
Makay Lajos 207 k.h.
Mihály István 406 k.h.
Mlinkó Áron 261 k.h.
Szalghári Tibor 258 k.h.
Szinay Béláné, vitéz 236 k.h.