1725: álló oroszlán jobbjában kivont kardot, baljában 3 búzakalászt tart. Körirata: Sigilum opidi HEVES 1725.

Heves pecsétje

Heves címere: háromszögű pajzs kék mezejében a zöld hármas halmon egy jobbra lépő és jobbra néző kétfarkú ágaskodó arany oroszlán, amely jobb mellső mancsában arany kardot, bal mellső mancsában három arany búzakalászt tart, a fején háromágú arany leveles korona.

Heves címere