1550-ben 12 házas férfi lakta. 1577-ben 7 telkes jobbágy és 5 zsellér lakója volt. 1588-ban már csak 3 telkes jobbágy lakott a faluban, 13 telek üresen állt.

1683-ban 16 jobbágytelket kitevő népesség lakott a faluban. 1686-ban elnéptelenedett a falu. Az 1700-as évek elején indult az újratelepülés. 1701-ben 32 felnőtt jobbágyférfi volt a falu lakója.

1715-ben 9 telkes jobbágyot és 7 zsellért írtak össze. 1720-ban 31, 1735-ben 34, 1748-ban 51, míg 1770-ben 115 volt a jobbágy és zsellérháztartások száma. 1771-ben 138 telkes jobbágyot és 22 zsellért, 1855-ben 280 telkes és 70 zsellért volt a faluban.

Míg 1787-ben 245 család élt 173 házban, addig 1851-ben 589 család 312 házban (6 urasági, 218 jobbágy 70, zsellérház).

A lélekszám alakulása:

1768 1775 1787 1806 1816 1821 1830 1840 1849 1860 1869
1226 fő 1418 fő 1554 fő 1946 fő 1961 fő 2246 fő 2337 fő 2467 fő 2656 fő 3033 fő 3475 fő

Az 1920. évi népszámlálás szerint 5816 lélek élt a településen. Az 1925. évi összeírás szerint 6312 volt a lakosok száma. Ebből a belterületen 5447, Szikszó pusztán 369 ember élt. A nemzetiségi megoszlás: 5797 magyar, 7 német, 6 tót, 3 rutén. Összesen 1066 ház volt, 1698 lakásrésszel, ebből Szikszó pusztán 5 ház volt 72 lakrésszel.

Állami és más középületek: községháza, segédjegyzői lakás, rendőrszoba és toloncház, tűzoltószertár, jegyzői lakás és gazdasági épülete, csendőrlaktanya és melléképületei, orvosi lakás és melléképületei, járványkórház, 3 községi bérház, templom, 1 kápolna, plébánia és melléképületei, római katolikus 3 tantermes iskola és tanítói lakás a Piactéren, római katolikus iskola és tanítói lakás a Vasvégben, római katolikus kántori iskola, római katolikus kántorlakás és melléképületei, római katolikus 2 tanítói lakás, római katolikus 2 tantermű iskola az Alvégben, római katolikus és tanítói lakás a Telepen, római katolikus iskola és tanítói lakás Szikszó pusztán, római katolikus harangozólak és melléképületei, izraelita imaház, izraelita iskola, pénzügyőri bérlaktanya, MÁV-indóház, MÁV-tisztviselői lak, MÁV-fürdő, MÁV-őrházak, MÁV-osztálymérnökség, MÁV-osztálymérnöki lakás és melléképülete, MÁV-pályafelvigyázói iroda, MÁV-műhelyek, állami útkaparóház.

Az 1930-as évek elején lakóinak száma már 6398 volt, ebből Szikszó pusztán 286 ember élt. A lakóházak száma is megnőtt, 1346 ház 2044 lakrésszel. Szikszó pusztán ugyanúgy 5 ház volt, de már 88 lakrésszel.