A 14. században még az Aba nembeli Debrei család birtoka volt. A magtalan Miklós halála után 1417-ben Zsigmond király engedélyével nánai Kompolti István foglalta el Debrőt. Albert király 1438-ban a falu egyik felét Debrei Imrének, a másik felét Rozgonyi Péter egri püspöknek, Rozgonyi István comesnek és fiának, Jánosnak adta. Imre halálával kihalt a Debrei család, a birtok visszaszállt a Rozgonyi családra. 1493-ban Rozgonyi István eladta a birtokot Kanizsai Györgynek, ám hűtlenségbe esése miatt II. Ulászló 1496-ban Bakócz Tamás egri püspöknek és rokonainak adta. A következő évben egy csere folytán Drágffy Bertalan erdélyi vajda birtokába került. 1518-ban Perényi Imre vette meg. 1537-ben Országh László, hevesi főispán kapta adományba, majd fia, Kristóf vette át. Az ő halála után 1567-ben a királyi kamarára szállt. A kincstár 1575-ben Ungnád Kristóf egri várkapitánynak adta zálogul. Halála után özvegye Forgách Zsigmondnak ajándékozta. 1603-ban Rákóczi Zsigmond egri várkapitány vette meg.

A falu felének birtokosa II. Rákóczi Ferenc és Rákóczi Júlia Aspremont-Reckheim báróné volt. A másik fél birtokosa Rákóczi Erzsébet volt, akinek halála után ezt is a fejedelem és nővére örökölte. II. Rákóczi Ferenc birtokait azonban a kincstár elkobozta, a fejedelem részét az uralkodó gróf Althan Mihálynak adományozta. A falu másik fele továbbra is Rákóczi Júlia és az Aspremont-Reckheim család kezén maradt.

1740-ben báró gyaraki Grassalkovich Antal vásárolta meg a debrői-uradalmat, így Debrő mezőváros is az ő birtokába került. Fia 1776-ban bérbe adta az Orczy családnak. 1825-től 1839-ig Kaán Sámuel és Szitányi Ullmann Móric bécsi kereskedők bérelték a birtokot. A következő bérlő gróf Károlyi György lett 1840-től. 1841-ben utód nélkül hunyt el Grassalkovich III. Antal. Az örökség nővérének fiára, gróf Forgách Antalra szállt. Ő 1847-ben eladta örök tulajdonul gróf Károlyi Györgynek.

1925-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokosok:

Feldebrő község úrbéresei 492 k.h.
Károlyi György gr. féle hitbizomány zárgondnoksága 1668 k.h.

1935-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokosok:

Feldebrő község 194 k.h.
Feldebrő Község Legeltetési Társulata 609 k.h.
Magyar Királyi Erdészeti Kincstár 184 k.h.
Nemzeti Közművelődési Alapítvány 756 k.h.