1435-ben berzeviczi Pohárnok István volt a falu birtokosa. Az ő halála után, 1460-ban Rozgonyiak nyerték adományba. 1630 és 1686 között Károlyi Mihály, Szerémi György és neje Dorogi Judit volt a birtokos. Ők 1645-ben elzálogosították Szentpétery Istvánnak. A század második felében a Baratnaky család nyert rá birtokjogot.

1737-ben bizonyos birtokrészeket a Tersztyánszky család vásárolt meg, tőlük 1754 után az Orczyakhoz került a birtokjog.

1838-ig újból a Baratnaky-Várkonyi jogon birtokos Blaskovich József és özv. Kállay Péterné Majthényi Lucia volt a birtokos.

1897-ben birtokosok:

Göncző Károly
Gulyás István,
Erk község

1925-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokosok:

Erk község
Gosztonyi István

1935-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb birtokosok:

Erk község
Gosztonyi István