Eredeti neve Bogurbesenyő volt, a településnév a Bogur besenyő (török) személynévből (vö. ótörök qac ’menekül, szökik’ szóval) és a besenyő népnévből származik. Birtokos-váltás kapcsán a 14. században írásosan Durman de Kach Campestri (= Mezőkács) néven említik. 1372-től Dormanhaza, 1549-től már Dorman alakban ismeretes. Az elnevezés a Durman személynévből származik (vö. dur ’áll, feláll, megáll’ jelentéssel). Eredetileg királyi besenyők birtoka lehetett a 11. századtól. A Heves Megyei Levéltár Térképeinek Gyűjteménye T 144. térképén (1759) ’Ó Dormándi telek’ földrajzi név található, mely megnevezés feltételezhetően a korábbi településre utal.

Határába Kisbuda (Püspökbuda) elpusztult település benyúlt.