A 15. században a Besenyei és a Dormánházi családok voltak a birtokosai. 1698-ban Bessenyei Zsigmond a falu egy harmadát eladta Sághy Pálnak és Polgár Gergelynek. A 18. század első két évtizedében a falu egyik fele a Sághyaké, a másik fele a Polgároké volt.
1770 körül a falu földesurai a Sághy és – Polgár Gergely özvegyének házassága révén – a Vratarics család voltak.
1840 és 1860 között Sághy Anna férje, gróf Fáy Ágoston, báró Meskó Jakabné Fáy Mária, Vratarics Anna férje Dobóczky István, valamint a Goth, a Szalgháry és a Remenyik család volt a falu birtokosa. 1897-ben földbirtokosok:

Engel Jónás, Zichy Rezsőné, gróf, Sághy L. csődtöm. 1274 k.h.
Kovács Kálmán, Tomanóczi Béla 179 k.h.
Remenyik László 272 k.h.
Czakó József, Mlinkó Zsigmond 136 k.h.

1925-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokosok:

Mlinkó D. János 107 k.h.

1935-ben a nagyobb földbirtokosok:

Czakó Károly 85 k.h.
Ragó Fauszt 90 k.h.
Remenyik Lászlóné, özv. örökösei 6 k.h.