Játék
Keresés:
Bármelyikre Összesre

Közigazgatási változások

közigazgatási változások

5.06 Sarud – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Sarud

Közigazgatási jogállása:1848-ig jobbágyfalu, ettől kezdve 1895-ig úrbéres község, 1895-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Hídvég és Pusztadaruhát puszták, Csárdamajor, Tölgyeshát-, Fekete-, Büdöskúti- és Rátkay-tanya

Járási beosztása:

1863–1883 Tiszai járás

1883–1950. január 31. Tiszafüredi járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Kápolna – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Kápolna

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres nagyközség, 1871-től nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1877-ben: Albert-major

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Heves – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Heves

Közigazgatási jogállása: 1886-ig mezőváros, 1886-tól nagyközség, 1950-től önálló tanácsú község

Külterületi lakott helyei, pusztái1877-ben: Csász, Bútelek, 1909-ben: Básthy Ignác-tanya, Bútelek, Dobótag, Fáczányos, Hercegtag, Lévay Borbély Kornélia-tanya, Maczky-tanya, Máder Miksa-tanya, Marcsa-tanya, Mihályi Ferencz tanya, Németh Albertné tanya, Okolicsányiné tanya, Pap tanya, Pusztacsász, Sárga-puszta, Soldos Sándor tanya, Szabó Ignácz tanya, Város tanya és Verczel.

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. december 31. Hevesi járás székhelye

Várispánsági székhely a 12. század végétől. a 13. században főesperesi székhely. A 15. században több oklevél mezővárosnak (oppidum) nevezi, minden bizonnyal vásártartási joggal rendelkezett.

1871-től járásbíróság székhelye. 1883-tól a Hevesi járás székhelye. Így főszolgabírói hivatal, királyi adóhivatal, királyi közjegyző és állami anyakönyvi hivatal, továbbá csendőrőrs és pénzügyőri szakasz működött a településen.

5.06 Füzesabony – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Füzes-Abony, Abony

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség. Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Pusztaszikszó, Kisbuda, Jankovics-tanya

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Zaránk – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Zaránk, Szaránk

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871–1874 kisközség, 1874-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái1902-ben: Újmajor-tanya

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. Hevesi járás

1984–1990 Heves város

5.06 Tófalu – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Tófalu, Tótfalu, Tótfalva

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség

Külterületi lakott helyei, pusztái 1902-ben: Honvédhalom-tanya

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Tiszanána – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Tisza-Nána, Nána, Egyházasnána

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Kistag, Fagyal, Örsi puszták, Plébániatanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tiszai járás

1883–1950. január 31. Tiszafüredi járás

1950. február 1.–1950. május 31. Füzesabonyi járás

1950. június 1.–1983. Hevesi járás

5.06 Tenk – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Tenk, Pusztatenk

Közigazgatási jogállása:1947. november 1-jéig Pusztatenk, Erdőtelek külterületi lakott helye, 1947. november 1-jétől kisközség Erdőtelek nagyközséghez beosztva

 

Járási beosztása:

1947. november 1.–1983. Hevesi járás

1984–1990. Heves város

5.06 Tarnazsadány – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Zsadány

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség

Külterületi lakott helyei, pusztái1923-ban: Cselőháza, Huta, Serház puszták, Zoltán-tanya, Végessy-tanya, Majzik-tanya, Almássy-tanya és Bencze-tanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983 Hevesi járás

1984–1990 Heves város

5.06 Tarnaörs – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Tarna-Örs, Örs

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség

Külterületi lakott helyei, pusztái1923-ban: Miske puszta, Csárda-major, Homok-tanya, Weiszmann-tanya, Antal-tanya, Gyurkó-tanya, Bendó-tanya, Szőke-tanya, Gunics-tanya és Hevér-tanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. Hevesi járás

1984–1990 Heves város

5.06 Tarnaméra – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Tarna-Méra, Méra

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség

Külterületi lakott helyei, pusztái1923-ban: Pusztafogacs, Vincze-, Puhl- és Majzik-tanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983 Hevesi járás

1984–1990 Heves város

5.06 Tarnabod – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Bod

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség

Külterületi lakott helyei, pusztái1902-ben: Pusztabáb, Csörszárok-tanya

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983 Hevesi járás

1984–1990 Heves város

5.06 Szihalom – Közigazgatási változások

1906 előtti neve: Szihalom

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái: Káptalan-tanya, Rajner-tanya, Sósrév puszta, Zsóri

 

Járási beosztása:

1909. Borsod vármegye, Egri járás

1909.–1950. január 31. Borsod-Gömör vármegye, Mezőkövesdi járás

1950. február 1.–1983. Heves megye, Füzesabonyi járás

 

A Borsod megyéhez tartozó püspöki birtokon a 15. században vámhely volt, ahol a sót szállító szekereknek kellett vámot fizetniük. Az Eger pataknál lévő Sósrév helynév őrzi emlékét.

5.06 Poroszló – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Poroszló

Közigazgatási jogállása: 1445-ben oppidum (mezővárosi) jellegű, 1460-ban szintén mezővárosként említették. A későbbiekben úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség. (1941-től 1950-ig hozzá tartozott Újlőrincfalva kisközség.)

Külterületi lakott helyei, pusztái:a 18. században Csapóköz, Magyarád, 1923-ban Kétútköz, Pusztaráboly, Nagyszállás, Magyarád, Császlód, Hordód, Fehér Akla puszták, Kis-tanya, Cigányháti-tanya, Szőkeszéli tanya, Hajdú Imre-tanya, Hajdú Gábor-tanya, Szabó Ferenc-tanya, Szabó János-tanya, Sayhalmi-tanya, Katolikus pap tanya és Református pap tanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tiszai járás

1883–1950. január 31. Tiszafüredi járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

 

1248-ban IV. Béla királytól terület birtokosának, az egri püspöknek adományozta a vám egy részének jogát. 1299-ben rév is működött. 1445-ben tiszai révdíjat és vámot szedett.

A Szűz Mária bencés apátságként is nevezett hely a 13. században hiteles helyként is működött. A 15-16. században királyi sókamarai hivatal volt a községben, mely sóhivatal a 18. században is fennállt.

5.06 Pély – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Pély

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Hatrongyos puszta, Fehér-, Bischitz-, Braun-, Rónai- és Zsigmond-tanya, Akolhát (18. század)

 

Járási beosztása:

1863–1870 Tiszai járás

1870–1883 Tarnai járás

1883–1983. december 31. Hevesi járás

5.06 Nagyút – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Nagy-Út

Közigazgatási jogállása:1946-ig Kál külterületi lakott helye. 1946. július 1-jétől önálló kisközség, mely Kál nagyközséghez lett beosztva.

Járási beosztása:

1946. július 1.–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Mezőtárkány – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Mező-Tárkány, Tárkány, Egyházastárkány, Altárkány, Kápolnástárkány, Középtárkány, Alsótárkány

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Légrády-, Farkas-, Lőrinc-, Kovács-, Németh Béla-, Németh Antal-, Mátyus-, Vámos-, Jacsó-, Bársony-, Barna-, Szalmás- és Méhi-tanya, Útkaparóház, főkáptalani vizimalom

 

Járási beosztása:   1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

 

1423-ban Zsigmond király országos vásár megtartására adott jogot, melyre Szent Lőrinc napján (augusztus 10-én) került sor.

5.06 Mezőszemere – Közigazgatási változások

1950. augusztus 15. előtti neve: Borsodszemere (1906–1950), Szemere (1906-ig)

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái: Baglyostanya, Szalmástanya

 

Járási beosztása:

1909 Borsod vármegye, Egri járás

1909–1950. január 31. Borsod vármegye, Mezőkövesdi járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Kömlő – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Kömlő

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1902-ben: Dézsmakert, Kistanya, Hídvég-tanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. december 31. Hevesi járás

5.06 Kompolt – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Kompolt

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Kisasszonytér-major

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

 

A 13. században vámszedő hely, 1280-ban V. László király elrendelte, hogy a falun áthaladó utasok és kereskedők vámot kötelesek fizetni, melyet a bencés monostor fenntartására kell fordítani. 1332-ben vásártartási joggal is rendelkezett.

5.06 Kisköre – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Kisköre, Köre

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1902-ben: Rákhát puszta, Várfenék puszta, Hadház puszta, Czinge-, Hosszúhát-, Kanyar- és Pap-tanya.

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tiszai járás

1883–1895. július 10. Tiszafüredi járás

1895. július 10.–1983. december 31. Hevesi járás

5.06 Kál – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Kaál

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái: Nagyút (1946. július 1-jétől önálló kisközséggé vált)

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Hevesvezekény – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Vezekény, Puszta-Vezekény

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, nemesi-kuriális község,1871-től 1950-ig kisközség, a Tarnaszentmiklósi körjegyzőséghez tartozott.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban:Cziner-tanya, Gáspárdy-tanya, Gulyás-tanya, Makay-tanya, Lipovniczky-tanya, Mihály-tanya, Vratarics-tanya, Weisz-tanya és Mlinkó-tanya

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. december 31. Hevesi járás

5.06 Feldebrő – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Feldebrő, Magyar Debrő, Felső Debrő, Debrő

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái: –

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Erk – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Tarna-Erk, Erk

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től kisközség, 1874–1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái: –

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. december 31. Hevesi járás

5.06 Erdőtelek – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Erdő-Telek

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

1847. november 1-jétől a kisközséggé alakult Tenk hozzá lett beosztva.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Pusztatenk, mely 1947. november 1-jétől Tenk néven önálló kisközséggé vált, Felsőtelek, Hanyi-puszta

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. december 31. Hevesi járás

5.06 Egerfarmos – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Eger-Farmos, Farmos, Farnos

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, kuriális falu, 1897-től kisközség, a borsodszemerei körjegyzőséghez tartozott, 1898-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái: Fekete-tanya, Prónay-tanya, Szőkepuszta

 

Az 1812. évi 5. törvénycikkel Borsod vármegyéhez csatolták.

Járási beosztása:

1883–1909 Borsod vármegye, Egri járás

1909–1950. január 31. Borsod vármegye, Mezőkövesdi járás

1950. február 1.–1983. december 31. Heves megye, Füzesabonyi járás

5.06 Dormánd – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Dormánd, Dormánháza

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, majorfalu, 1871-től 1924. május 19-ig kisközség, Besenyőtelek nagyközséghez beosztva, 1924. május 20–1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Budahát-tanya

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Boconád – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Boczonád

Közigazgatási jogállása:1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1935-ben: Alatkapuszta, Dezsőmajor-tanya, Cornélia-tanya, Káli Gábor-tanya, Káli Márton-tanya, Nagy János-tanya, Nagy Mihály-tanya, Lőrinc-tanya, Novák-tanya és Sándor-tanya.

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. december 31. Hevesi járás

5.06 Besenyőtelek – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Bessenyő, Besenyő

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, majd nemesi-kuriális község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

1871-től 1924-ig hozzá tartozott Dormánd kisközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1935-ben: Tepély-puszta, Bársony-, Csatkó Lajos-, Harsányi- és Szalmás János- tanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950 Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás

5.06 Átány – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Átány

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, úrbéres község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban : Pusztaszárazbő, Bárczay-tanya, Harangi-tanya, Mocsáry-tanya, Pappszász György-tanya, Pappszász Lajos tanya, Puky-tanya, Szatmáry-tanya és Vajda-tanya, Coburg-tanya, Dobóczky-tanya, Kálosi-tanya, Mlinkó-tanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1983. december 31. Hevesi járás

5.06 Aldebrő – Közigazgatási változások

1901 előtti neve: Al-Debrő, Alsó-Debrő, Német Debrő

Közigazgatási jogállása: 1871 előtt jobbágyfalu, zsellér község, 1871-től 1950-ig nagyközség.

Külterületi lakott helyei, pusztái 1923-ban: Balpüspöki puszta, Balpüspöki-csárda, Erzsébettéri-tanya, Cseri erdőőri lak, Csalitanya

 

Járási beosztása:

1863–1883 Tarnai járás

1883–1950. január 31. Egri járás

1950. február 1.–1983. december 31. Füzesabonyi járás