Játék
Keresés:
Bármelyikre Összesre

Címer, pecsét

címer, pecsét

5.02 Tarnaszentmiklós – Címer, pecsét

1757. évi pecsétjén kettős kereszt, körirata: Tarna S. Niclos 1757.

Tarnaszentmiklós pecsétje

A település nem rendelkezik címerrel.

5.02 Kömlő – Címer, pecsét

1792-ben a község pecsétjén kör alakú pajzsban vízszintesen fekvő csoroszlya fölötte ekevas.

Kömlő pecsétje

A falu mai címere vágott tárcsapajzs. Alsó zöld mezejében vízszintesen fekvő ezüst csoroszlya, felette ekevas, felső márványos kék mezejében arany búzakalász csokor. A pajzs két oldalán a pajzs mázaival megegyező sisaktakaró. A pajzs alatt lebegő márványos barna szalag, melyben ’1992’ évszám. A sisaktakarók arany-kék, ezüst-zöld.

Kömlő címere

5.02 Zaránk – Címer, pecsét

A falu pecsétképe 1775-ben három búzakalász között ekevas, csoroszlya; körirata: Sigilum Sarank Tarna.

Zaránk pecsétje

            A falu mai címere álló csücskös talpú tárcsapajzs közepén hullámos ikerpólyával osztott. Felső vörös mezejében ezüst jobbra néző ágaskodó ló, a pólyák közötti zöld mezőben ezüst „1274” évszám. A pajzs alsó mezeje három részre osztott. A jobb oldali zöld mezőben jobb haránt csúcsával felfelé néző arany lebegő ekevas, a bal oldali zöld mezőben bal haránt csúcsával felfelé mutató arany lebegő csoroszlya, középen a pólyáig érő kék ékben három arany lebegő búzakalász.

Zaránk címere

A ló a falu lovas napok programjára utal. A két pólya a Tarnát és a Kis-Tarnát szimbolizálja. A régi címerképek a falu gazdálkodási formáját jelzik.

 

5.02 Újlőrincfalva – Címer, pecsét

1697. évi pecsétlenyomatán unicornis (egyszarvú) látható, alatta két hal, csillag, halászó kas, körirata: Signum Pagi de Hasz. Ano 1697.

Újlőrincfalva pecsétje

Az egyszarvú a földbirtokos Fenesy György egri püspök címerállata volt.

A falu címerében megmaradtak a régi pecsét képei, így a pajzs bal oldalán jobbra néző unicornis, tőle jobbra két hal, fölöttük csillag, e fölött halászó kas.

Újlőrincfalva címere

5.02 Tófalu – Címer, pecsét

Pecsétje 1699-ből keretbe rajzolt virág, felette fészkében álló gólya, mellette füzér, körirata: Totfalu pe-cseti 1699. Véleményünk szerint pelikán látható a pecsétlenyomaton.

Tófalu pecsétje

Az 1780-ban vésettben ekevas, mellette egyik oldalon fűszál, másik oldalon három kalász, felettük FP. T. F. betűk.

P_Tófalu2

Tófalu pecsétje

Mai címere csücskös talpú pajzs kék mezejében zöld halmon egy jobbra néző gólya áll, két oldalán faág, a halom alatt 1352 évszám.

Tófalu címere

5.02 Tiszanána – Címer, pecsét

A falu 1698. évi pecsétje kör alakú pajzson hal, alatta csoroszlya, az alatt virágkosár; körirata: Sigil. T. Nanien. 1698.

Tiszanána pecsétje

Mai címere vágott háromszögű pajzs. Felső világoskék mezejében két barna lebegő szarvasagancs között egy lebegő arany kereszt, fölötte jobb irányba repülő fehér galamb. A pajzs jobb oldalán, zöld partszakaszon álló zöld lombos fa. A pajzs alsó kék mezejének (Tisza) közepén egy halászcsónak, benne egy evezős emberi alakkal.

Tiszanána címere

5.02 Tarnazsadány – Címer, pecsét

A falu pecsétje 1739-ből Szent Mihály arkangyalt ábrázolja jobbján kivont karddal, bal oldalt 1739. évszám, lába alatt a sátán, körirata: Sigilum Zada[en]se.

P_Tarnazsadány

Tarnazsadány pecsétje

A falu mai címere fekete szegélyű ezüst pólyával vágott csücskös talpú pajzs. Az alsó vörös mezőben ezüst ekevas, előtte három egymást keresztező arany búzakalász, a pajzs felső mezeje vörössel hasított, jobb kék mezejében egy arany falú, zöld tetejű templomtorony, a baloldali arany mezejében Szent Mihály arkangyal rajza a falu 1739. évi pecsétjéről.

Tarnazsadány címere

5.02 Tarnaörs – Címer, pecsét

Az 1734. évi pecsétjén középen búzakéve, mellette jobb oldalon a nap, baloldalon a hold, alatta 1734, körirata: Sigil. B. Orci Pagyi Orsiensis.