1549–1552-ben elnéptelenedett. 1554-ben kezdett újra benépesülni. 20–30 gabonatermelő és 3–4 juhtenyésztő jobbágyháztartást írtak össze a dézsmaszedők. A 17. század végén újból elpusztult a falu, 1635-ben újra népesült. 1683 után újból elnéptelenedett, majd 1700-ban kezdett benépesülni. Az 1703-as pusztulást követően a végleges betelepedés 1712-ben történt. Ekkor 5 gazda és 2 zsellér lakta. 1735-ben 32, 1770-ben 45 volt a jobbágy- és zsellérháztartások száma. 1858-ban 53 telkes gazda és 51 házas zsellér volt.
1787: 103 család, 626 lélek, 74 ház.
1816: 718, 1830-ban 813, 1849-ben 1048 lélek.
1851: 140 család, 130 ház, ebből 20 urasági, 52 telkes és 51 zsellérház.
1925: 2091 lélek (1920. évi népszámlás szerint). 2086 magyar, 4 német és 1 egyéb nemzetiségű.

Belterületen 1528, tanyákon (Puszta Alatka, Kis-tanya) 563 ember élt. Házak száma: 341, lakrész 442, ebből Alatkán 70, egyéb tanyákon 26. Állami épület nincs. Középület: községháza, 3 iskola.
1932: 2281 fő (1930. évi népszámlálás szerint), 2276 magyar, 4 német, 1 egyéb. 461 ház, ebből 70 Alatkán, egyéb tanyákon 26.