A 19. század közepéig Boconád lakóházaira az ágasfás-szelemenes tetőszerkezet volt jellemző, amit felváltott a szarufás típus. A lakóházak nyeregtetővel, a homlokzaton keskeny vízvetővel épültek, a deszkaoromzatoknak szépen díszített változatai készültek a 19. század közepétől. A mestergerendát is ebben az időszakban váltotta föl a keresztgerendás építkezés. Az utolsó mestergerendával épült lakóházaknál a mestergerenda homlokzatra kinyúló végét vörösre festették.

Egyetlen tüzelőberendezés típust építettek1945-ig: a búbos kemencét.

A falazat anyaga 1920-ig vert fal, azután vályog, amit 1945 után kővel alapoztak. A tetőfedésre a szalmát náddal vegyesen alkalmazták, a 20. század elején még néhány fazsindelyes ház is volt a faluban.

Az istállót a lakóépülettől külön építették. Jellegzetes gazdasági építmény a gerendavázas deszka oldalú hombár a módosabb portákon.