A falu az Alföld északi peremén, a Hevesi-síkon fekszik. A hordalékkúp-síkság tengerszint feletti magassága a 100 m-t alig haladja meg. A terület enyhén dél felé lejt.

Területe mérsékelten meleg-száraz éghajlatú, vízhiánnyal. A csapadék összege 560-580 mm, az évi középhőmérséklet 10-10,2 °C, a napsütéses órák száma 1930-1950 közötti. Keleti, északkeleti és nyugati szelek jellemzik.

Az egykor lefolyástalan terület vizeit csatornák (Peres, Csincsa) vezetik a Saj-foki főcsatornába. Közeli vízfolyás a Hanyi-ér.

A növényzet erdőtársulásai a tatárjuharos lösztölgyesek, a kőris-szilerdők. Gyakori a fehér akác, a nemes nyár, a kocsányos tölgy, jellemzőek a lágyszárú fajok is. Erdőterülete 2 %. Az állatvilágból kisállatok és változatos madárfajok élnek a falu határában. Védett madara a gyurgyalag, településen rendszeresen fészkel néhány fehér gólya.

A felszínt holocén anyagok, folyóvízi és mocsári agyag borítja. A talaj zöme kötött, löszös agyagon képződött, de van réti csernozjom és szolonyec, valamint megjelenik a szikes is. A falu határa lényegében kultúrsztyep.

Enyhe szeizmicitású terület.