A település neve magyar elnevezésű népnévi helynévtípus, a falu besenyők szállása (települése) volt, feltehetően a 10-11. századtól. A település neve –telek utótaggal 1902-től használatos (jóllehet 1347-1521 között volt Heves megyében Besenyő(telek) nevű település, de az a mai Boconád és Tarnaméra határában volt. Feltehetően a törökdúlás alatt pusztult el).

A ma is létező Besenyőtelek határában Szőllőstelek, Szőr, Tóttelek, Tepély (a török alatt pusztult el), Folt, Szegény, Mezőizsép elpusztult falvak léteztek.