IV. László a Besenyő nevű földet, amelyet az örökös nélkül meghalt besenyő Tekme bírt és birtokolt, 1278-ban Batiznak és Batiz fiának, Botondnak adta.

1322-ben Bessenyey István fia, Lőrinc eladta erdőtelki Márk fiának, Márknak Besenyő negyedrészét.

1469-ben Bessenyey Mihály alnádor és Bessenyey János örökösei egyezséget kötöttek a birtokjogra vonatkozóan.

1663-ban a Bessenyeyek zálogba adták Szabó Tamásnak Besenyő és Tepély pusztai birtokuk nagy részét. Visszaváltani azonban nem tudták, így az 1696-ban véglegesen átment Szabóék birtokába. Az 1750-es években a maradék csekély részüket is eladták a Szabó családnak. Besenyő falu és Tepély puszta teljes mértékben a Szabó család tulajdona lett.

1897-ben birtokosok:

Csathó Pál 151 k.h.
Harangi Mátyás 220 k.h.
Makai Viktor 116 k.h.
Szabó István, id. 212 k.h.
Ungár Jakab 104 k.h.

1925-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokkal rendelkezők:

Besenyőtelek község nyomásos birtokossága 128 k.h.
Csathó Lajosné 142 k.h.
Csathó László 100 k.h.
Czakó Tamás 143 k.h.
Mlinkó Fauszt 299 k.h.
Mlinkó Jenő 188 k.h.
Ragó György 139 k.h.
Szabó Antal 123 k.h.
Szabó Flórián 105 k.h.
Szabó L. János 128 k.h.

1935-ben a nagyobb földbirtokkal rendelkezők:

Besenyőtelek község közbirtokossága 247 k.h.
Besenyőtelek község nyomásos birtokossága 171 k.h.
Csathó János 298 k.h.
Czakó Károly 22 k.h.
Czakó Tamás 174 k.h.
Györky Antal 10 k.h.
Harangi Imre 54 k.h.
Országos Földhitelintézet 239 k.h.
Poczik Pál 8 k.h.
Ragó Albert 45 k.h.
Ragó Fauszt 13 k.h.
Szabó Imréné 106 k.h.
Szabó L. János 133 k.h.
Szalmás János 72 k.h.