1590 körül már reformátusok voltak, szervezett egyházközséggel. Az anyakönyvet 1727-től vezetik.

1788-ban 1339 volt a reformátusok száma, 15 a római katolikusoké és 16 az evangélikusoké.

1925: 20 római katolikus, 2782 református, 6 izraelita. Református anyaegyháza a miskolci püspökséghez tartozott.