1343-ban említi először írásos forrás, 1407-ben Athan alakban fordul elő.