A 15. században a Kompolti család birtoka volt, 1522 után az Országh családé. 1570-ben enyingi Török Ferenc, Országh Borbála férje kapta adományként az egész falut. A század végére a falu egyik része Homonnay István zempléni főispán és neje, másik része a Jakcsy család birtokába került. A Jakcsy örökösök javait Szécsényi György, majd fia Tamás kezelte.

Ő 1611-ben visszaszolgáltatta Átányt a Jakcsy örökösöknek. Ezután feldarabolódott a birtok. A főbirtokos Török Ferenc leányának, Zsuzsannának a férje Nyáry Pál lett 1606 és 1620 között. Ezután Nyáry Pál leányának, Borbálának a férje Haller György lett a falu új főbirtokosa. 1699-ban a falu egyharmad részét gróf Glöcklsberg János vásárolta meg és arra adománylevelet is szerzett. Özvegye a birtokot átadta második férjének, Popovics Ferenc morva őrgrófnak. Átány harmadrészének birtokába történő beiktatására 1719-ben került a sor a hiteleshely előtt. A másik három birtokos a Haller, a Fáy és a Vincze család volt.

1740 körül a Nyáry-örökösök visszaperelték ősi birtokukat Popovicséktól, így 1741-től Haller Sámuel lett a főbirtokos. 1836-is ezt a részt a három Haller-lány férje, majd az Orczy család bírta. 1838-ban vásárolta meg Ferdinánd Szász-Coburg-Gothai herceg.

A falu belső telkeit és határát a földesurak osztatlan birtokközösségben bírták, a jobbágyok számára a szántót és a rétet minden évben nyílhúzással sorsolták. A birtokközösséget 1752-ben szüntették meg a Nyáry-birtokosok kérésére.

1897-ben birtokosok:

Bárczay Gyula 452 k.h.
Papszász György örökösei 591 k.h.
Átány köszég, Végh Péterné 145 k.h.
Máder Miksa 376 k.h.
Mocsáry Sándor dr., Szatmári K. Pál 863 k.h.
Meister Sámuelné, özv. 106 k.h.
Mlinkó Zsigmond 260 k.h.
Vajda Sámuelné, özv. 255 k.h.

1925-ben a 100 katasztrális holdnál nagyobb földbirtokkal rendelkezők:

Átány község 153 k.h.
Átány község gazdaközönsége 754 k.h.
Átány község zsellérei 112 k.h.
Bárczay Elemér 279 k.h.
Bárczay Elemérné 172 k.h.
Bárczay Ida 134 k.h.
Fülöp Szász-Coburg-Gothai herceg 293 k.h.
Gellén Dezső örökösei 235 k.h.
Györky Antal 157 k.h.
Harangi Imre 105 k.h.
Harangi testvérek 135 k.h.
Kállay Rudolfné, özv. 246 k.h.
Mlinkó Zsingmond 183 k.h.
Mlinkó Zsigmondné 215 k.h.
Mocsáry Sándorné 287 k.h.
Papszász Eszter 168 k.h.
Papszász Ida 168 k.h.
Papszász Lajos 193 k.h.
Puky testvérek 280 k.h.
Vajda Istvánné, özv. 139 k.h.

1935-ben a nagyobb földbirtokkal rendelkezők:

Átány község 291 k.h.
Átány község gazdaközönsége 735 k.h.
Átány község zsellérei 111 k.h.
Átány református egyház 279 k.h.
Bárczay Gyula és István 477 k.h.
Fülöp Szász-Coburg-Gothai herceg 276 k.h.
Gellén Dezsőné, özv. 196 k.h.
Györky Antal 225 k.h.
Harangi Imre 105 k.h.
Kállay Rudolfné, özv. 247 k.h.
Mlinkó Zsingmondné, özv. 318 k.h.
Papszász Eszter 168 k.h.
Papszász Ida 182 k.h.
Papszász Tamás 193 k.h.
Puky Miklós és testvére 280 k.h.
Szabó Istvánné, özv. 79 k.h.
Ujfalussy György és neje 20 k.h.