Adatgyűjtő: Fehér Klára

DR. BALSAI ISTVÁN

Káli gyökerű (őse Balsai József 1915-69). 1990-től országgyűlési képviselő, majd igazságügyi miniszter. Jelenleg az alkotmánybíróság tagja.

DIÓS MAGDA

Káli gyökerű karikaturista.

DUKAY KÁNTORDINASZTIA

Dutkay István (1822-1898) kántortanító

Dutkay Lajos (1856-1940) kántortanító, a leányiskola vezetője, melyre gr. Károlyi Gyulától kapott megbízólevelet.

Dutkay Ernő (1886-1971) kántortanító

Dutkay György (1919-2011) kántortanító

 

H. CZÉKMÁNY ILONA

Káli gyökerű festőművész. Számtalan festményt ajándékozott Kálnak és az egyházközségnek. A településen több kiállítása volt.

JAKKEL MIHÁLY

Káli gyökerű fafaragóművész. Gyöngyös díszpolgára.

MACZKY GYULA

Kál főjegyzője volt. Alapítványt tett óvoda felállítására, és a templom harangjára. Az 1930-as években Kál határában keresztet állíttatott. Kál díszpolgára lett 1932-ben.

DR. MADARÁSZ GYULA

(1927-)

Káli gyökerű híres érsebész.

DR. ŐRY CSABA

Káli gyökerű, nagyapja Sipos György, édesanyja Sipos Klára. Országgyűlési képviselő és államtitkár volt, jelenleg uniós képviselő.

TOMPA VILMOS

(1936-2010)

Kál szülötte, 20 évig tevékenykedett polgármesterként.

RAFFAI KINGA (szül: Ficsór Kinga)

(1948-)

Káli gyökerű festőművész. Az Egri Tanárképző Főiskolán Blaskó János és Seres János festőművészek tanítványa volt. 1980-ban felvették a Magyar Köztársaság Alapjába, ma a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Tanulmányúton volt Mexikóban, az NSZK-ban és Japánban. Számos hazai és külföldi tárlaton szerepelt. Az értelmen és az érzelmen túli elbeszélő, gyakran népköltészeti ihletésű munkákat készít.

R. VÁRKONYI ÁGNES

Történészprofesszor, jelentős történeti művek írója. Nagyszülei káliak voltak (Várkonyi, Ficsór).

ZIEGLER SÁNDOR MIHÁLY

(1823–1879)

Gárdonyi Géza édesapja az 1848/49-es szabadságharc ágyúöntője, élete utolsó éveiben Kálban élt. Az egri líceumi évei alatt ide járt haza nyaranként, Gárdonyi Géza.

 

Kál díszpolgárai

MAYER JÁNOS mezőgazdasági miniszter 1932

MACZKY GYULA főjegyző 1932

GALAMBOS LÁSZLÓ iskolaigazgató 2005 posztumusz

NAGY LÁSZLÓ tanár 2006

RUBINT ZOLTÁN esperes, c. kanonok 2007 posztumusz

FEHÉR KLÁRA tanár, alpolgármester 2009

KRIZSÁN ANDRÁSNÉ iskolaigazgató 2010

TOMPA VILMOS polgármester 2011