BRÓDY SÁNDOR (1863-1924)

Író, gyermekkorát töltötte Hevesen. ld. IRODALOM almenű

 

DR. Csetneki REMENYIK ISTVÁN

főispán

(1870-)

1870. szeptember 15-én született Hevesen. Apja Remenyik József, anyja Szabó Apollónia volt. Az érettségi után 1887 és 1891 között végezte el a budapesti tudományegyetem államtudományi karát, államvizsgáját 1893-ban tette le.

1893 októberétől közigazgatási gyakornok az alispáni hivatalban. Az 1895. december 13-i tisztújításkor szolgabíróvá választották, s a Hatvani járásba helyezték. 1898-tól 1901-ig a Pétervásárai járásban, azután 1918. február 28-ig a Hevesi járásban teljesített hasonló szolgálatot. 1916-ban tiszteletbeli főszolgabírói címet kapott. 1918. március 6-án nevezte ki az uralkodó a belügyminiszter előterjesztésére Heves vármegye főispánjává. Beiktatására az április 8-i közgyűlésen került sor. Az őszirózsás forradalmat követően a belügyminiszter november 6-án még megerősítette főispáni tisztében, de november 14-én már fel is mentették. További életútját nem ismerjük.

KŐ PÁL (1941–)

A település szülöttje, Munkácsy-, Kossuth-, és Prima Primissima-díjas szobrászművész. ld. lejjebb

BÍRÓ LAJOS (1880–1948)

Író, forgatókönyvíró, Ady Endre barátja. Korda Sándorral megteremtették az angol történelmi film műfaját. Nem hevesi születésű. ld. IRODALOM almenű

HEVESY GYÖRGY (1885–1966) Nobel-díjas kémikus.

BÓNA ISTVÁN (1930–2001) Heves város szülötte, régészprofesszor, akadémikus, az MTA tagja. Szakterülete a honfoglalás kora volt.

DR. SZEGŐ IMRE (1923–2003) A gerontológiai kutatások megalapozója volt.

CSIKÓS MÁRTA, operaénekes.

HEVESI JÓZSEF, kántortanító, nótaszerző.

KOVÁCS BRIGITTA, előadóművész.

G. MEZEI MÁRIA, TV bemondó.

URBÁN NAGY RÓBERT, operett- és operaénekes.

 

A településen elismerésben részesült személyek:

DR. SZEGŐ IMRE (1923-2003)

gerontológus

1969-ben került városba, s dolgozott a hevesi Idősek Otthona igazgató-főorvosaként. Megalapította a szociális otthoni ellátást az addig tüdőkórházként működő intézetben. Majd öt évvel később ő volt, aki Magyarországon elsőként, feleségével létrehozta a Gerontológiai Gondozót, példaértékű, maradandó, országosan és nemzetközileg is elismert mintát alkotva. Az idősekért végzett kitartó munkáját a városban, a megyében és országosan is kiemelt figyelem kísérte. Orvosi tevékenysége egyben pedagógiai és népnevelő tevékenység is volt, hiszen élete nagy részét falusi környezetben, illetve időskorúak körében töltötte, ahol nem csak hivatásának gyakorlására adódott mód, hanem nevelői feladatok ellátására is.

Mindezeken túl komoly pedagógiai munkásságot is kifejtett a Hevesen megszervezett, és több éven keresztül működtetett nyugdíjasok középiskolájában. Fáradhatatlan tenni akarása miatt nyugdíjas évei sem a pihenés jegyében teltek, munkáját igen nagy lelkesedéssel folytatta az otthonban. Állandó jelenlétével, tevékenykedésével nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az otthonban élő idős emberek biztonságban tölthessék napjaikat, segítséget nyújtott problémáik, élethelyzetük megoldásához, a nyugdíjas kor küszöbén felmerülő veszélytényezőkre való felkészüléshez.

Díjai, elismerései:

1977 – a Megye Egészségügyéért

1981 – Kiváló Orvos

1985 – Munkaérdemrend Ezüst fokozata

1988 – Pro Urbe Heves kitüntetés

1998 – Heves Város Díszpolgára

 

KŐ PÁL (1941. június 2. Heves-Perespuszta)

Eredetileg Pataki Lajosnak keresztelték. 1941-től apja katona, majd hadifogoly volt, ahonnan többször, végül sikeresen megszökött. Édesanyjával a zavaros időkben egy Nyírségben szolgáló plébánosnál, az atyai nagybácsinál húzta meg magát. 1948-tól csak alkalmi munkákból élhetett a család, édesapját lovas mezőőri állásától is megfosztották.

1956. október 23-tól apja Heves nagyközségben a forradalmi események egyik vezetője, ezért 7 évre bebörtönözték. Ez családja számára a nyomorgás időszaka volt. Ekkor kezdett festeni, képeit könnyen tudta értékesíteni. 1956–59-ig a káli Gimnáziumban tanult, majd 1959-ben harmadik osztályos diáknak átvette a budapesti Képzőművészeti Gimnázium. 1961-ben érettségizett, s még ebben az évben belügyminiszteri engedéllyel az állandó gyanakvás és zaklatás miatt megváltoztatta a nevét, Kő Pálra   1963-68-ig a budapesti Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán tanult, mestere, atyai barátja Somogyi József szobrászművész volt.

1966-ban vette feleségül Leelőssy Éva színésznőt. 1969-ben Péterfy Gizella festőművésszel kötötte össze az életét, ebből a házasságából születettek Boldizsár és Virág nevű gyermekei.

1970-ben állították fel első köztéri szobrát, a Boronást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Levelek nagyközségben. 1976-ban társaival a mohácsi emlékparkba 29 munkát készített. 1978 óta a Képzőművészeti Főiskola tanára, majd 1990-től a Szobrász Tanszak docense, tanszékvezetője. 1991-től egyetemi tanár, majd 1992-től egy cikluson keresztül a Képzőművészeti Főiskola rektor helyettese 1990–95 között a Kossuth-díj bizottság tagja volt. 1995 januárjától a Magyar Művészeti Akadémia tagja.

1996-ban jelent meg Belső Tárlat-Kő Pál című kötete. 1998-ban vette feleségül Halassy Csilla szobrászművészt, ebből a házasságából születtek Benedek és Bálint nevű fiai. 2000-ben a Hannoveri Világkiállítás egyik szenzációja volt Szerelemkapu című alkotása. Ugyanebben az évben készült el négy méter magas Szent István szobra, amely a Gellért-hegyi Sziklatemplom előtt áll.

 Díjai, elismerései:

1975 – Munkácsy-díj
1976 – a Pécsi Országos Kisplasztikai Biennále díja
1982 – Kodály Társaság elismerő diplomája
1984 – Művészeti Alap díja
1986 – Érdemes Művész cím
1989 – a Salgótarjáni Szabadtéri Szoborkiállítás nagydíja
1989 – Sümeg város díja
1990 – Magyar Művészetért díj
1994 – a kárpátaljai Nagypalád díszpolgári címe
2001 – Kossuth-díj
2002 – Kölcsey-díj
2006 – Príma Primissima díj

Pro Urbe Heves díjasok:

1985 – Dr. Nagy Ferenc, ügyész, Vízmű Vállalat szocialista brigádja.

1986 – A Rákóczi Mezőgazdasági Tsz. kollektívája.

1987 – Nagy Zoltán, személyzeti vezető.

1988 – Dr. Szegő Imre, igazgató főorvos.

1989 – Prokai Gáborné, OTP vezető.

A Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet népművészei, iparművészei.

1990 – Kontra Gyula, tanácselnök

Dr. Kovács György, főorvos

Dománné Dr. Gulyás Zsuzsanna, titkárságvezető

Zeneiskola kollektívája és Szabó Tivadarné

1998 – Báder Miklósné, a Háziipari Szövetkezet elnöke.

1999 – Kovács József, plébános, kanonok.

Ötvös Imre, a Nyugdíjas Egyesület elnöke.

2000 – Dr. Harangozó Imréné, gyermek szakorvos.

Mezei András, címzetes igazgató.

2001 – Dr. Sápi Ibolya, igazgató főorvos.

Barcsik János, nyugalmazott iskolaigazgató.

2002 – Id. Rózsa György

Herczeg János, tanár.

2003 – Kerek László, az Eötvös József Középiskola igazgatója.

Faragó József, a Körzeti Általános Iskola igazgatója.

2004 – Lassú Imre, fazekas népi iparművész.

Dobroviczky Ferenc, a Sakkmúzeum igazgatója.

2005 – Dr. Harangozó Imre, sebész főorvos.

Kiss József, agrármérnök, vállalkozó.

2006 – Svoóbné Lénárt Ágnes, pedagógus, igazgatóhelyettes.

2007 – Dr. Karniczki István, az Eötvös József Középiskola címzetes igazgatója.

Fodor Endre, az Eötvös József Középiskola igazgatóhelyettese.

2008 – Dr. Grúz János, nyugalmazott iskolaigazgató.

Gyimesiné Gömöri Ilona, a Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény dolgozója.

 

Heves város Közszolgálatáért díjazottai:

1998

Dr. Kovács György, főorvos

Surányi Lászlóné, pedagógus

Szabó Tivadarné, pedagógus

Svoóbné Lénárt Ágnes, pedagógus

Orosz Ibolya, főtanácsos

1999

Árvai Erzsébet, pedagógus

Dr. Glaub Erika, szakorvos

Kissné Kertész Gabriella, pedagógus

Radnai Balázsné , ügykezelő

Virányi Emma, védőnő

2000

Fodor Endre, pedagógus

Pataki Julianna, pedagógus

Dr. Szikora Sándorné, pedagógus

Kovács Lászlóné, pedagógus

Vona Lászlóné, adóóügyi főmunkatárs

2001

Kontra Gyuláné, pedagógus

Lászka Béla, pedagógus

Lassú Imréné, pedagógus

Lajer Istvánné, asszisztens

Petróczki Lászlóné, pénzügyi főelőadó

2002

Dr. Czakó Tiborné, pedagógus

Kozmáné Komoljovics Éva, pedagógus

Major Lászlóné, pedagógus

Vágány János, pedagógus

Dr. Fülöp Erzsébet, jogtanácsos

2003

Kis József, pedagógus

Kovács Sándor, pedagógus

Nagyné Balogh Erzsébet, pedagógus

Rusvainé Morvai Margit, szakács

Ujváriné Tóth Ágota, pénzügyi főtanácsos

2004

Bíró Katalin, pedagógus

Kovács László, pedagógus

Köntösné Misz Katalin, gyógytornász

Tóthné Tomcsányi Ilona, pedagógus

Tari László, irodavezető

2005

Dr. Oláh János, osztályvezető

Bencsik József, IGH. igazgató

Szabó Sándorné, könyvtáros

Szőke Emil, a Müvelődési Központ igazgatója

Verebélyi Zoltán, pedagógus

2006

Éles Sándorné, pedagógus

Győry Erika, pedagógus

Kegyes Sallak Árpád, főépítész

Szőllősiné Rab Sarolta, pedagógus

Tábori Mihályné, dajka

2007

Erdélyi Andrásné, pedagógus

Kelemen Lászlóné, óvónő

Nagy Józsefné, szakács

Dr. Ózsvári Lászlóné, pedagógus

Ferencz Sándor, zenetanár

2008

Czók Zsolt, pedagógus

Kis Zsuzsanna, óvodavezető

Lukács Istvánné, óvodavezető

Törökné Kán Andrea, tagintézmény-vezető

Juhász Mihályné, szakács
2009

Erdész László, pedagógus

Gyimesi Attila, pedagógus

Kárpátiné Prokai Gabriella, pedagógus

dr. Morvai István, gyermekgyógyász

Sveiczerné Besenyei Veronika, pedagógus

 

Heves Város Sportjáért díjazottai:

2005

Bagdi Szabolcs, a tollaslabda sportágban elért országos és nemzetközi eredményeiért

Tóth Gyula, edzői tevékenységért.

Magyar Péter, sport- és táncoktató tevékenységért.

Lászka Béla, testnevelő tanár.

2006

Korsós Krisztián, atléta.

Árvai Istvánné, sportolói, edzői, és szponzori tevékenységéért.

2007

Fegyveres István, ügyintéző, szponzori tevékenységért.

Besenyei Balázs, súlylökés, fekve nyomás és erőemelés sportágban elért eredményeiért.

2008

Kiskartali Zsófia, atléta.

Kovács Gyula, sportvezető, edző.

Makó Nándor, kézilabdaedző.
2009

Laczházi Bálint – Tóth Enikő tánc páros.

 

Heves Város Tehetséges Tanulója díjazottai:

2005

Lőrincz László, a Körzeti Általános Iskola 8. évfolyamos tanulója, a Curie Kémiaverseny országos döntőjének 7. helyezéséért

2007

Bártfai Anna, a Körzeti Általános Iskola 8. évfolyamos tanulója

2008

Jurás Dániel, Hevesi József Általános Tagintézmény 2. osztályos tanulója

Sveiczer Zsófia, Körzeti Általános Tagintézmény 8. osztályos tanulója

Deli Gábor – Eötvös József Középiskola 12. évfolyamos tanulója
2009

Ragó Adél, Körzeti Általános Tagiskola 4. osztályos tanulója

Laboda Kristóf, Hevesi József Általános Tagiskola 8. osztályos tanulója

Erdész Zsombor, Eötvös József Középiskola 12. osztályos tanulója