A településen elismerésben részesült emberek:

Pintér Béla (1932–2005)

A helyi önkormányzat megalakulása óta települési képviselő volt. Tizenkét éven át látta el az alpolgármesteri feladatokat, majd egy fél évig a polgármesteri teendőket is. Tevékenységével a település hírnevét növelte.

Kádár Géza (1914–1989)

Tanár volt. Szeretett és tudott tanítani. Igazgatósága idején az erdőtelki iskola a megye egyik legjobb iskolája volt. Olyan vezető, aki a másokért vállalt felelősség súlya alatt soha nem ingott meg. Élete a szó legigazibb értelmében véve szolgálat volt.

Szabó Sándorné (1938–)

A település Jolika nénije óvónői pályája elején, 1958-ban került Erdőtelekre, ahol nyugdíjazásáig, 1994-ig dolgozott először óvónőként, majd az óvoda vezetőjeként és szakfelügyelőként.

Dr. Márton Ferenc (1905–1975)

Orvosi diplomáját Budapesten szerezte, az 1930-as években került a faluba. Egy személyben látta el Erdőtelek, Tenk és Alatka lakosságát. Volt, amikor gyalog volt, hogy lovaskocsin, majd később autóval járt betegeihez. Orvosként gyógyított, ha kellett fogat húzott, gyermeket segített világra, vagy éppen összevarrta a sebet.

Oszlánczi István (1940–)

1985 augusztusától állt a község élén, mint tanácselnök, majd 1990-től mint polgármester. Munkájában a település érdekei vezérelték, azért dolgozott, hogy épüljön, szépüljön Erdőtelek. Magas mércét állított az őt követők elé emberségből, munkaszeretetből, a falu iránti elhivatottságból.

Dr. Beliczky Olivérné (1925–2007)

Mindenki Babika nénije a község kulturális életében, a közművelődés területén szerzett elévülhetetlen érdemeket. A kultúrház keretében szervezett programjaira, emlékezetes rendezvényeire ma is nosztalgiával gondolnak a helybeliek. Anyáik, nagyanyáik tanulták mellette a gasztronómia művészetét.

Grósz József (1926–1999)

Három cikluson át volt Erdőtelek község képviselő-testületének tagja, mindháromszor a pénzügyi bizottság elnökeként. Tevékenysége nagyban hozzájárult az önkormányzat kiegyensúlyozott és problémamentes gazdálkodásához. Munkáját mindig a község érdekei vezérelték.

Lőcsei Ferenc (1920–1994)

Harminc éven át volt a helyi termelőszövetkezet elnöke, amely ezen időszak alatt országos hírű lett. Nem csupán szakmai hozzáértése, hanem személyes rátermettsége tette olyan vezetővé, akinek sokat köszönhetett a falu. Az új iskola építésében kiemelkedő szerepet játszott és a település többi intézményét is bőkezűen támogatta.

Dr. Juhász Sándor (1927–2009)

Ötven évig volt a falu állatorvosa. Hivatását lelkiismeretesen, nagy hozzáértéssel művelte, amelyet számos állami kitüntetés is bizonyít. Ennél fontosabb azonban, hogy kivívta az emberek bizalmát, rokonszenvét. Emberismeretét, tapasztalatát több évtizeden keresztül a lakosság szolgálatába állította.

Vass Sándorné (1901–1995)

1930-tól dolgozott bábaként, szülésznőként Erdőtelek, Tenk, Dormánd és Hanyi-puszta területén. Munkáját igazi elhivatottsággal, végtelen türelemmel végezte. Több, mint 4000 gyermeket segített a világra.

Dr. Tasi Rudolf (1947–2012)

Élete szorosan összenőtt a gondjaira bízott település sorsával. Szaktudását, pontos diagnózisát elismerték valamennyi egészségügyi intézményben. Köztiszteletben álló, hívő ember és gyakorló katolikus volt. Munkájával, emberségével, jellegzetes humorával, derűs bölcsességével olyan tagja volt a közösségnek, akinek nevét mindenki ismerte, és tisztelte.