Sok kömlői értett a famunkához, volt otthon kezdetleges gyalupadjuk, „Jankó a kétnyelű

késsel”. Ezzel még a szekér tengelyét is el tudták készíteni.

A barkácsoló parasztemberek igyekeztek megvenni az iparosoktól a gyalupadot.

Kömlő legismertebb mesterei, kisiparosai 1930-ban:

Kácsor Mihály bútorasztalos. Gr. Apponyi u.

Kiss Dávid cipészmester. Szt. Imre herceg u.

Lóczi Ferenc kovácsmester. Horthy M. út, saját ház.

Nagy Lajos cipészmester. Szt. Imre herceg u.

Pintér Áron asztalosmester. Sz. Imre herceg u.

Tóth Mihály kovácsmester. Gr. Apponyi út saját ház.

Vass Joachim asztalosmester. Sz. Imre herceg u.