Határában természetes vízfolyás csak a Hanyi-ér, a terület vizeit csatornák vezetik az érbe. A réti és szikes talajok állattartásra és földművelésre adtak lehetőséget.

A gazdálkodás lényegében a 20. század közepéig földúri birtokokon folyt.

Az első mezőgazdasági termelőszövetkezetet 1951-ben hozták létre a községben.

Kukorica góré, doháynypajta. 1968.