A község élete a Tiszához kötődik, a folyó széles árterében magaslatokra, hátakra települt. Évente kétszer öntötte el a víz, mely állapot a Tisza szabályozásával és az ehhez kapcsolódó belvíz elvezető csatornák kiépítésével szűnt meg. Az eltűnt mocsárvilág helyét szikesek foglalták el.  Az itt élő emberek megélhetési forrását az ártéri gazdálkodás és a földművelés jelentették. A Tisza hullámterében az ártéri füzeseket és nyárfaerdőket hasznosították.

A szántókon búzát, árpát, rozsot, kukoricát és burgonyát termeltek.

A mocsárrétek, holtágak vadvilága biztosította a vadászat lehetőségét. Napjainkban természetvédelmi terület a Pélyi madárrezervátum, ahol ritka fajok, feketególyák, szürkegémek, kócsagok, kanalasgémek, réti sasok fészkelnek.