Földművelés

A néhány holdas gazda a családjával végezte el az aratást, ahol 50-100 holdnyi betakarítani való volt, ott aratókat fogadtak. Tíz holdra egy vagy két aratópárt.

Az 1930-as évekbeli aratás hangulatos leírása: Neufeld József: Meghozták az életet! Kömlői képeslap az 1930-as évekből.(Neufeld József.  A múlt születése. Fejezetek Kömlő történetéből I. 2005.Kömlő 150-151.)

 

Csépléskor 10-16 ember kellett a cséplőgép kiszolgálásához.

Az asztagról a kévéket az adogató villával nyújtotta a kéveoldónak, ő tette a megoldott kévéket a dobba. A gépből kikerülő szalmát a szalmahordók rudasokkal a kazalra felvezető létrán vitték egyre magasabbra. A töreklyuknál zsebkendővel bekötött szájú lányok gereblyézték ponyvára a kalásztörmeléket és vitték a törekkazalra. A gépből kijövő búzát zsákokba töltötték, majd a gépfaros bekötötte a zsák száját. Amikor végeztek, a mázsás összeadta a mérések számát, kiszámolták, mennyi a géprész, és mennyi a cséplőbandáé.

A cséplés részletes leírását adja Szabó Lajos: Cséplés kalákában.(Neufeld József.  A múlt születése. Fejezetek Kömlő történetéből I. 2005. 154-155.)

 

Állattartás

A kömlői állatvásárokról: Országos állat- és kirakodóvásár Kömlőn 1926-1951. (Uo.)