A megélhetés alapját a Tisza folyó közelsége határozta meg: a halászat és az ártéri gazdálkodás.

A Tisza szabályozásának korában sokan végeztek kubikus munkát.

Az árvíz lecsapolások után a 20. század elejére rohamosan fogytak a rétek, a legelők. A szántókon főként búzát és kukoricát termeltek.

 

Az ország legnagyobb beruházásaként 1967-ben kezdődött meg a Kiskörei vízlépcső építése, az ország legnagyobb vízierőműve.

A Tisza-tó megépítése Kisköre gazdaságát és  idegenforgalmát fellendítette.

A tavon találhatók Európa legnagyobb sulyom és tündérfátyol-mezői. Mintegy kétszáz féle madárfaj él itt.

Az ártéri erdőkben vaddisznó, fácán, őz, nyúl, fogoly és vízi vad él.