A település szántóin termeltek búzát, zöldtakarmányt, kukoricát, árpát, burgonyát, dohányt, dinnyét, borsót és lencsét.

 

A gazdasági év az őszi szántással kezdődött, majd a rozs- és búzavetéssel folytatódott.  Igyekeztek jó minőségű vetőmagot vetni, tartva magukat a szóláshoz: „aki ocsút vet, gazt arat”.

A téli időszak felkészülés volt a következő évi munkákra. A férfiak kosarat fontak, seprőt kötöttek, a mezőgazdasági szerszámokat javították, kötelet készítettek.

Tavasz elején a szőlő metszésével indult újra a határban a munka, aminek csúcspontja a búza betakarítása volt. Az udvarra behordott gabonát lóval tapostatták, nyomtatták. Az 1880-as évek végétől jött használatba a járgányos cséplőgép. Gőzgépe, tüzesgépe csak az érseki uradalomnak volt.

Ősszel a szürettel és a kukoricatöréssel fejeződött be a gazdasági év.

A kápolnai gazdák sok állatot tartottak, odafigyeltek arra, hogy legyen elegendő búza. A jószágot Szent György napján hajtották ki először a legelőre, ősszel pedig Szent Mihálykor kötötték.

 

Dohánytermesztés

 

A dohánytermesztés Magyarországon 1851 után állami monopólium volt, a termelés és forgalmazás minden lépése hatósági engedélyhez kötött.

Kápolnán 14 dohányos volt és ezek 56 holdon termeltek kerti és rétháti dohányt.  A termelés kísérletei 1921-ben kezdődtek. 127 féle dohányt kezeltek.

Kápolnára a következő helyekről szegődtek kukások: Erdőtelek, Tenk, Füzesabony, Tófalu, Aldebrő.

Az érseki uradalom dohánykertészei a dohányföldet saját eszközeikkel művelték, az uradalom csak a földet adta.

A legszegényebb kukás családok putrikban laktak: két-három család lakott egy-egy szobában, de olyan is előfordult, hogy öt.  A konyha közös volt.  A putrikat 1922-ben váltották fel a kukáslakások.

A dohányt „spedíciósok” szállították az állomásra négyszögletesre formált bálákban, melyeknek végeit bevarrták. Egy szekérre 16 bálát raktak.

A dohány leadása a Dohánybeváltó Hivatalban történt, melyet 1868-ban állítottak fel.  Ez egyben termelőüzem is volt, ahol a beváltással és fermentálással, csomózással kapcsolatos munkákat is ellátták, felvásárolták a környéken termelt dohányt.