Az emberélet fordulóihoz kötődő népszokások

Születés

1957-ig a gyermekek otthon születtek, a tarnaszentmiklósi bába járt ki a szülő asszonyhoz, szekérrel mentek érte. A kisbabákat már egy hetes korukban megkeresztelték. A keresztszülőket, vagy komákat a rokonok vagy a barátok közül választották.

Párválasztás, lakodalom

A párválasztásnál meghatározó volt a gazdasági helyzet, és a szülők véleménye. A fiatal lányok vasárnap délután karöltve sétálgattak, a fiúk pedig a kocsmában töltötték az időt. Az a fiú, aki udvarolni akart, csatlakozott a sétálgató lányokhoz.

A lánykérés alkalmával a fiú szülei mentek el a lányos házhoz, megkérni a lány szüleitől annak kezét.

A lakodalmi előkészületek 2-3 héttel a lagzi előtt csigacsinálással kezdődtek. A hízót az esküvő előtti napon ölték le.

A vőlegény és a menyasszony násznépe külön ünnepelt. A templomba menet a vőlegény násznépe a menyasszonyos háznál csatlakozott annak vendégeihez. Az esküvő után a fiatal pár a vőlegényes házban ünnepelt, a menyasszony násznépe csak éjfélkor vonult át ide. Ők voltak a hiriszesek. A lagzis vacsora aprójószágból készült húsleves, leveshús, disznóhúsból készült pörkölt és töltött káposzta volt. Éjfélkor hurkát és kolbászt szolgáltak fel.

Temetés

Az elhunytat a ravatalozó megépítése előtt otthon ravatalozták föl, ide gyülekeztek a Rózsafüzéres Társaság tagjai, hogy imádkozzanak a temetés előtti estén.

A temetést a rokonok, ismerősök segítségével bonyolították le. Ők ásták ki a sírgödröt, a koporsót 4 vagy 6 rúdon ők vitték ki a temetőbe. A temetési szertartás végén a családtagok a sírt háromszor körbejárták. A temetés után a közvetlen hozzátartozók egy hónapig jártak ki a sírhoz minden nap. Ezek az alkalmak fokozatosan ritkultak, de a nagy ünnepek alkalmával meglátogatták a sírokat.

Naptári ünnepek

Május 1. májusfaállítás

Május első éjszakáján a legények májusfát vittek a lányoknak. Ez legtöbbször egy rúdra kötözött lombos ág volt. A fiúk megjelölték, monogramot véstek a fába, hogy be tudják azonosítani az ajándékozót.

Azok a lányok, akikre valamiért haragudtak, „csúnyafát” kaptak. Ez száraz kóró, kukoricaszár, vagy szilvafa ága volt szalmacsóvával, lyukas fazékkal, tollal, ronggyal. Üzenete: a lány úgy száradjon el, mint a fa.

A „mindenki fáját” a piactéren állították fel, a faluban lakó összes leánynak állították.