Középkori templomáról egyáltalán nincs adatunk; a mai épület pedig teljes mértékben újkori eredetű, ha hinni lehet a 18. századtól rendelkezésre álló forrásoknak (ld. „Vallás, felekezetek” menüben foglaltak). Ez persze egyáltalán nem zárja ki, hogy a középkorban lehetett egyháza az településnek, de ennek megismeréséhez további kutatásokra van szükség.