A település középkori templomáról szinte semmilyen adattal nem rendelkezünk; ugyanakkor, mivel 1665-ben említik plébánosát, ezért feltételezhető ilyen épület. A hagyomány szerint a település középkori előzménye a falutól nyugatra helyezkedett el; amennyiben ez helyes, úgy ide lokalizálhatjuk a középkori templomot is. Való igaz, hogy már a 19. század első feléből is ismerünk olyan térképes ábrázolást, mely „Vezekényi Nagy-halom” nevű területet jelöl, és melyben talán egy templom dombját sejthetnénk; erről ugyanakkor felmerült, hogy esetleg bronzkori eredetű, úgynevezett tell-település lehet. A középkori település és templomának megismeréséhez további, elsősorban régészeti kutatásokra van szükség.