Dormánd középkori templomáról semmiféle írott adattal nem rendelkezünk, a középkorban egyetlen alkalommal sem említik, és régészeti nyomát sem ismerjük. Először 1732-ben hallunk egyházi épületről, amikor a település Kisboldogasszony tiszteletére szentelt, Füzesabony fíliájaként működő templomáról írnak.1767-ben arról értesülünk, hogy e régi templomhoz, melynek egy oltára és fatornya van, új szentélyt építenek, majd 1771-ben úgy írnak róla, mint teljesen új alapokon épített templomról- bár ez a kijelentés nyilvánvaló túlzás, jól mutatja az építkezések mértékét. 1811-ben a birtokos Sághy család részére egy kriptát építettek a templomban, majd később, 1830-ban ismét restaurálták az épületet.

Ezek az adatok sajnos nem adnak semmilyen támpontot az épület esetleges középkori eredetére vonatkozóan. Ezt csak az épület északi falában bemutatott, eredeti helyzetében levő gótikus, 14-15. századi kapu bizonyítja. Bár írott forrásaink nincsenek, ez alapján mégsem kételkedhetünk abban, hogy középkori eredetű épülettel van dolgunk. Ennek jobb megismeréséhez azonban további kutatásokra van szükség.