Árpád-kor

Az Árpád-korból a település mai területéhez köthető konkrét hadtörténeti eseményt nem ismerünk, ugyanakkor egyes, a forrásokban fellelhető regionális, illetve országos jelentőségű történésekkel kapcsolatban joggal feltételezhetjük, hogy közvetlen hatással voltak a falu életére, vagy akár a puszta létére.

Tárkány (névetimológiája: kabar törzsnév) Árpád-kori települése a korszak első felében minden bizonnyal a szihalmi földvárhoz tartozhatott. Mivel közel feküdt a Poroszló–Szihalom–Eger között húzódó úthoz, ezért a népesség kötelezettségei közé tartozhatott az út érintett szakaszának felügyelete, rendben tartása, valamint a várnépi szolgálat. Mivel a korszakban rendkívül kevés volt a minden évszakban egyaránt jól járható, nagyobb seregek gyors haladását is biztosító karbantartott út, így a meglévők kiemelt stratégiai jelentőséggel bírtak, nemcsak katonai, de kereskedelmi szempontból is. Uralkodóink a csatlakozott népek csoportját, a többi segédnéphez hasonlóan királyi udvarhelyek és ispáni várak környékére – védelmi célból – telepítik.

1091-ben egy portyázó kun sereg tört az országba Kapolcs vezetésével. A bihari és nyíri részek feldúlása után a kunok átkeltek a tokaji réven, majd nyugatnak fordulva, két nagyobb csapatban Újvár vármegyének a királyi út mentén fekvő településeit prédálták. Nem zárható ki, hogy a pusztítás a Tárkány területén fekvő Árpád-kori települést is elérte, noha ennek tényéről egyértelmű bizonyítékkal nem rendelkezünk. A váratlan megrázkódtatást gyorsan kiheverte az ország, mivel I. (Szent) László a Temes mentén rajtaütött a hazafelé tartó kunokon, megsemmisítő győzelmet aratott, a rabságba esetteket kiszabadította, és a zsákmányt is visszaszerezte. Így a keleti országrész jelentős emberveszteség nélkül élte túl a kun betörést.

A következő eseménysor, amely bizonyosan érintette a települést, az 1241-1242. évi tatárjárás volt. A mongol sereg rövid időn belül kétszer is végigpusztította a Vereckei-hágótól Pest felé vezető, királyi út mentén fekvő területeket. Első alkalommal azt követően, hogy Tomaj nembeli Dénes nádor hadait megfutamították az országhatárnál (gyepűnél) 1241. március 12-én. Ekkor még minden bizonnyal kisebb kárt okoztak, mivel Sejbánnak, a mongol előőrs vezetőjének a menekülők üldözése és a Pest alatti magyar tábor kikémlelése volt az elsődleges feladata. A második átvonulás már jóval jelentősebb károkat okozott, mivel a muhi csatát (1241. április 11.) követően a mongol haderő módszeres, rendkívül kegyetlen és alapos munkát végzett a védtelenül maradt magyar falvak elpusztításával. A településnek minden bizonnyal nem volt esélye a megmenekülésre.

1278-1281 között IV. (Kun) László (1278-1290) és András egri püspök viszálya, valamint az őket sújtó rendelkezések miatt fellázadó kunok támadása pusztította a környéket.

Öt évvel később újabb megpróbáltatás érte a dél-hevesi részeket. 1285. január végén, vagy február elején Telebuga és Nögej kán vezetésével mongol had tört az országba (ezt nevezzük a „második tatárjárás”-nak). Helyzetük több okból is nehezebb volt, mint az 1241/42-es hadjárat mongol seregeinek, ezek közül csak egyet emelünk ki: a tél végi nedves időjárás miatt a folyó menti területek nem tudtak kiszáradni. A hadi úttól délre a Tiszáig nyúló vidék az enyhülés, a felváltva hulló hó és eső, valamint a kisebb-nagyobb vízfolyások kiöntései miatt lényegében járhatatlanná vált. A pusztítás mértéke ennek megfelelőn csekélyebb volt Újvár/Hevesújvár vármegye délkeleti harmadában, mint a királyi/hadi út északi oldalán. Forrásaink az ország teljes érintett területére adnak meg összesen 7000 fős emberveszteséget, amelynek túlnyomó részét Sáros, Abaúj, Borsod és Hevesújvár adta. Mivel Tárkány mellett a megye egyik legjobb minőségű útvonala haladt, elképzelhető, hogy a mongol támadás során, legalább részben, újra elpusztult a település.

1294-ben III. András (1290-1301) hadjáratot indított a hatalma ellen lázadó tiszántúli Borsák ellen. Joggal feltételezhető, hogy seregének egy része, vagy akár egésze a korábban már említett Poroszlónál kelt át a Tiszán, mivel a Borsák bihari fészke erről volt a leggyorsabban elérhető, s innen lehetett legkönnyebben eljutni a váradi püspökségbe és a lázadók által ostromolt Feneshez. Településünket esetleg ezek az események elkerülhették.

Török hódoltság

1550-ben már török hódoltság alá került a falu. 1552-ben a törökök elpusztították a települést, de néhány év után újjáépült, 1563-ban már népes. A 17. század közepén Pograz Musztafa Bulyok basa, – mint itteni földesúr – adott engedélyt a káptalannak a malom megépítésére. 1686-ban ismét néptelen lett és csak 1701-re népesül újra be a település.

Rákóczi-szabadságharc

1707-ben a kuruc Gundelfinger ezredben szolgál a faluból Hegedűs János, Szabados Mátyás, Csomai János, Szabó András, Bede Máté, Kövér Gergely.

1848-49-es szabadságharc

A harci események 1849. februárjában érintették Mezőtárkányt. A II. magyar hadtest Szekulits-hadosztályához tartozó Kisfaludy-dandár Mezőtárkányt és Egerfarmost tartotta megszállva (február 24.).

1849. március 1-én – az egerfarmosi ágyúcsata kapcsán – Máriássy hadosztálya délután Tárkány és Szemere felé előőrsöket állított. Délután Máriássynak jelentés érkezett, hogy Szihalom felől a császári csapatok közelednek. A megkezdődött harc késő délután ágyúcsatában végződött. Az ellenség a Szihalom, Besenyő, Tárkány vonalon állt fel.

Ugyanakkor március 1-én Ladislaus Wrbna altábornagy az osztrákok II. hadtestének parancsnoka Egerfarmosról utasította Shwarzenberget, hogy március 2-án Füzesabonyról Tárkányon át Poroszlóra vonuljon.

Az I. világháború hősi halottai

Bársony Gáspár Jacsó Mihály Németh László
Bársony Lajos Kiss Bertalan Németh Miklós
Bársony Miklós Kiss Lajos Nyeste Ignác
Boda József Kocsis István Nyeste Lajos
Borda László Koós Antal hadapród Nyeste Tamás
Borda Mihály Kovács Antal Ondo Ignác
Bölkény Ignác Kovács István Ondo János
Bölkény Ignác Ködmön Ferenc Pozderka János tanító
Császár Antal Kökény Sándor Salamon Imre
Császár Gáspár Köteles László Szabó Antal B.
Császár Pál Krasznai Antal Szabó Benedek
Cseh József Lakatos Károly Szabó Géza
Cseh László Lázár János Szabó Ignác
Cseh Sándor M. Lázár József Szabó János
Cseh Sándor Sz. Lévai Pál Szabó László M.
Csepregi Ignác Macskás Béla Szabó Mátyás
Csepregi László Macskás Ferenc Szabó Pál
Csík Ferenc Macskás Gusztáv Szabó Pál B.
Csirke Béla Macskás László Szabó Sándor
Csirke Frigyes Mátyus Miklós Székely Pál
Csirke István Mátyus Sándor Szuromi István
Csirke László M. Mezei Ferenc Takács Bertalan
Csirke Miklós Mihók Béla Takács Károly
Csirke Pál Bertalan Molnár István Toldi Antal
Gál Imre Nagy István Toldi László
Gál László Nagy János Toldi Miklós
Godó István Nagy Miklós Tóth Antal
Gyurkó Gáspár Nagy Miklós P. Tóth Lajos
Gyurkó Sándor Németh Antal Tóth László
Jacsó Bertalan Németh Ferenc Tóth Mihály
Jacsó Gáspár Németh Gáspár Tóth Sándor
Jacsó István Németh István Vass Lajos
Jacsó László Németh János Vass Sándor
Jacsó László

A II. világháború áldozatai

Angyal Sándor Halász G. László Németh Miklósné
Asztalos Jánosné Jacsó Albert Németh Pál
Balogh Ferenc Jacsó Imre Németh Teréz
Balogh Pál Jacsó Józsefné Németh Zsigmond
Balogh Viktorné Jacsó Katalin Nyeste József
Bara Imre Jacsó Zsigmond Patai Jánosné
Bartha Miklós Jacsó Zsigmondné Pók Gáspár
Burai László Jauernik Gáspár Posta Pál
Császár Emil Kallik Balázs Rapcsók József
Császár József Kálmán Bertalan Rektori József
Cseh Béla Kassai Béla Sinkó Pál
Cseh Ferenc Kecsmár János Siska János
Cseh Ignác Kiss Árpád Sűrű Nándor
Cseh Illés Kiss Gáspár Szabó Béla
Cseh László Kiss László Szabó István
Cseh Zsigmond Kiss Lajosné Szabó Mátyás
Csepregi Emil Kovács Géza Szakál István
Csepregi Géza Kovács István Szecskó Gábor
Csepregi Pál Ködmön Ferenc Szecskó Vilmos
Csík Géza Krasznai Nándor Székely István
Csirke István Kürti Miklós Szombati József
Csirke József Macskás Lajosné Takács Béla
Deák Lajos Márky Pál Takács Gáspár
Demecs Zoltán Mátyus Imre Takács József
Dobos Pál Méhi Lajos Takács László
Fehér László Molnár Imre Takács Miklós
Ferencz István Nagy Béla Telekes Ferenc
Forgács Márton K. Nagy Erzsébet Tóth M. József
Gál Bertalan Nagy László Tóth Pál
Gál Gusztáv Nagy Sándor Vámos Teréz
Gulyás Anna Németh Antal Vass Barnabás
Gyurkó Géza Németh Ferenc Vass István
Halász Ferenc Németh Ferenc Vass Lajos
Halász László Németh Miklósné Vass Miklós
Veres Lajos