Szihalom, Földvár

A lelőhely a község belterületének délnyugati részén emelkedik 4 m magasan, a Bem utcában, a Rima-patak egyik enyhe meanderében, a keleti, bal oldali parton található. Foltiny János 1868-1869. évi ásatásai után a halom egy részét elhordták, majd a pusztítást megakadályozandó, 1885-ben helyreállították és a helyi kálvária kőkeresztjét áthozták a domb tetejére. Az 1950-es években a halomtól 30-40 m-re kiépült, de még a lelőhelyhez tartozó Bem apó utca 20, 39 és 41. hrsz. telkeken csontvázas sírok kerültek elő. A hatvani, füzesabonyi és halomsíros kultúrák idején lakott, árokkal megerődített, 3,8 méteres rétegsorral rendelkező halomhoz nagyobb kiterjedésű horizontális telep tartozott.  Feltételezhető, hogy a Földvár területén 1868-69-ben és a Bem apó u. zónájában 1950-es években megfigyelt 10-11. századi temető az őskori településhalom területére is kiterjedt. (Galván Károly helyszíni szemle 1955., Nagy Levente helyszíni szemle 2010.)

 

Szihalom, Hátszeg I.

A miskolci vasút melletti bányától 200 m-re található lelőhelyen szarmata településrészlet került feltárásra. (Ács Csilla ásatása 1999.)

 

Szihalom, Hátszeg II.

A Füzesabonyból Szihalomba vezető földút É-i oldalán lévő dombon őskori telepjelenségeket bontottak ki. (Ács Csilla ásatása 1999.)

 

Szihalom, Pamlényi tábla

A lelőhely az M3-as autópálya nyomvonalán a Mezőszemerére vezető műút két oldalán található. Az előkerült régészeti anyag több régészeti korszakba sorolható: újkőkori, rézkori, bronzkori, vaskori, császárkori szarmata népvándorláskori és középkori szórványos illetve intenzívebb telepnyomok és temetkezések. (Váradi Adél ásatása 1995-1997., 2001-2002.)

 

Szihalom, Budaszög

A lelőhely az M3-as autópálya nyomvonalán Füzesabony és Szihalom közös külterületi határán, a terepből alig kiemelkedő sekély dombháton van. A feltárás során népvándorlás kori sírok és Árpád-kori település objektumok kerültek kibontásra. (Fodor László ásatása 1995-1997.)

 

Szihalom, Sóhajtó

A lelőhely az M3-as autópálya nyomvonalán Szihalom-Mezőszemere műúttól Ny-ra 200 m, egy É-D irányú mélyedés és a Rima patak mesterséges medre között van. Több régészeti korszak emlékeit tárták fel: újkőkori, késő rézkori, késő bronzkori, vaskori, Árpád-kori településrészleteket és középső rézkori temetőt. (Szabó János József ásatása 1995-1997.)

 

Szihalom, Kocsordos

A lelőhelyen az M-3-as autópálya nyomvonalán Szihalomtól Ny-ra 1 km, egy ÉNy-DK-i dűlőúttól K-re 300 m újkőkori telepjelenségek kerültek elő. (Domboróczki László ásatása 1995.)

 

Szihalom, Kisremiz

Szihalomtól 2,5 km Ny-ra a Görbe-ér Ny-i kanyarulatának belsejében, egy igen magas dombon szarmata kerámiatöredékek gyűjtöttek. (Szabó János József 1992.)

 

Szihalom, Sósrévi-Cinegehalmi-dűlő

A 3. sz. műút és a miskolci vasút között működő kavicsbányától D-re és K-re lévő területen szarmata kerámiatöredékeket gyűjtöttek. (Domboróczki László helyszíni szemle 1998.)