Pély Heves-Ivány-dűlő

A Pély- jászkiséri úttól 80 m-re K-re a Csukás-hajnali mellékcsatorna D-i partján egy kis dombon bronzkori és szarmata teleprészletet tártak fel. (Domboróczki László ásatása 1999.)

 

Pély, Tiszamente Tsz

A község ÉNy-i határában lévő, sík területből kiemelkedő ÉK-DNy irányú, nagy kiterjedésű domb K-i lejtőjén középső bronzkori sírokat és szarmata telepet tártak fel. (Ács Csilla ásatása 1999-2000.)

 

Pély, János laposa

A Bútelki-csatorna oldala melletti lelőhelye újkőkori kerámiatöredékeket és germán csatot gyűjtöttek. (Fodor László terepbejárása 1972.)