Újkőkor

1. Pusztaszikszó – sertéstelep: Kerámia töredékek, pattintott kőeszközök, Alföldi vonaldíszes kerámia kultúra (a későbbiekben: AVK) leletanyaga. (terepbejárás)

2. Pusztaszikszó – régi vágóhíd melletti sóderbánya: AVK kultúra edénytöredékei, pattintott kőeszközök.(terepbejárás, gyűjtés: Bernáth László)

3. Pusztaszikszó – a volt „Dohányos telep” mellett megszüntetett homok-sóder bánya: AVK kultúra edénytöredékei, pattintott kőeszközei. (terepbejárás, gyűjtés: Bernáth László)

4. Pusztaszikszó – sóderbánya: AVK kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta. (terepbejárás, gyűjtés: Bernáth László)

5. Füzesabony – Pusztaszikszó sóderbányától K-i irányban 150-200 m-re egy nagy kiterjedésű dombvonulaton AVK kultúra edénytöredékei, pattintott és csiszolt kőeszközök. (terepbejárás, felszíni gyűjtés: Bernáth László)

6. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös: A város belterületétől ÉNY-ra, a 33. sz. műút mellett. Az úttól 400 m-re DNY-ra, a Laskó-patak bal oldali, K–ÉK-i magas partján egy nagyüzemi tábla ÉNy-i szélén AVK kultúra pattintott kőeszközök kerültek elő terepbejárás során. (Gyűjtés: Bernáth László,. Szabó János József ásatása 1983., Szabóné Kállay Ágota ásatása 1984-85.) Neolit gödrök, gabonásverem, égett gabonaszem maradványok. AVK kultúra karcolt vonalakkal szépen mintázott, olykor festett edénytöredékei, (csőtalpas tálak). Nagy számban kerültek elő égett paticsdarabok (házfal maradványok).

7. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös feketeribizli telepítés előtti talajforgatás során AVK kultúra edénytöredékei, pattintott kőeszközök, azok töredékei kerültek elő terepbejárás, felszíni gyűjtés alkalmával. (Bernáth László) 1997-ben ásatás során neolit gödrök, házak(?) maradványai, Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, pattintott kőeszközök kerültek elő. Ásatás: DIV, Domboróczki László, Fodor László vezetésével. Lelőhely: 3. sz. főút és az M3-as autópályát összekötő út nyomvonalán található.

8. Füzesabony – Kiskert – felszámolt gyümölcsös (1963-as telepítés), a Laskó–patak jobb partján egy nagy kiterjedésű dombvonulaton, többszöri terepbejárás, gyűjtés során kerültek elő AVK kultúra edénytöredékei, pattintott kőeszközök (hidrokvarcit, obszidián, kova, tűzkő), csiszolt kővésők, kőbalták, kőbuzogány, obszidián magkő, őrlőkövek – azok töredékei. A felszínen sok patics töredék került elő. (Gyűjtés: Bernáth László, Ruttkay Ernő) Újkőkor (Neolitikum)

9. Füzesabony – Dormándtól Kál irányában, a Csörsz-árokhoz közel, a Panyiti dűlő részen, az M3-as autópálya nyomvonalán. Szelesné Ács Csilla ásatása 1995-1996, Leletek: AVK kultúra leletei.

10. Füzesabony – Gubakút dűlő részen, a 9. sz. lelőhelytől K-re. Ásatás: 1995-96, Domboróczki László vezetésével. AVK kultúra leletanyaga. Gödör-sorok, házak maradványai, oszlopok helyei. A házak mellett zsugorított csontvázas sírok, pattintott, csiszolt kőeszközök, kővésők, kőbalták, csiszolt csonteszközök, idolok, égett agyag oltárok- azok töredékei, miniatűr edények, csőtalpas tálak karcolt vonalakkal díszített, gyakran festett töredékei kerültek elő, sok állatcsont maradvány mellett.

11. Füzesabony – Kettőshalom homokbánya, (ma szeméttelep): Szabó János Győző ásatása 1961-1971. AVK kultúra leletanyaga, telepleletek, köztük egy gabonatároló edény arcábrázolásos peremtöredéke (termékenységi szertartások, anyaistennő ábrázolás).

12. Füzesabony – Dormánd között, a 33. sz. főút mellett ÉK-i irányban az M3-as autópálya nyomvonalában. Farkas Csilla ásatása 1996, AVK kultúra leletanyaga (kerámia töredékek) kerültek elő.

13. Füzesabony – Szennyvíztisztító telep mellett. Szelesné Ács Csilla ásatása 1993-94, AVK kultúra kerámia töredékei, idol, pattintott kőeszközök kerültek elő, továbbá neolit gödörház (?).

14. Füzesabony – Szihalom közötti sóderbánya. AVK kultúra kerámia töredékei szórványként (terepbejárás, gyűjtés Bernáth László).

15. Szihalom mellett a Rima patak bal partja nagy dombvonulata. AVK kultúra edénytöredékei (terepbejárás, felszíni gyűjtés, Bernáth László)

16. Füzesabony – Öregdomb alsó rétege: Tompa Ferenc ásatása 1930-1935 Tompa Ferenc Pattintott kőeszközök, AVK kultúra edénytöredékei.

17. Dormánd – Zsidótemető dűlőrész: Gázvezeték fektetés előtti feltárás során. Domboróczki László ásatása 2005. AVK kultúra leletek töredékei.

18. Szennyvíztelep, 4. gázvezeték nyomvonala, AVK kultúra kerámiatöredékek.

 

Rézkor

1. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös: Rézkori kultikus építmény. Szabóné Kállay Ágota

ásatás: 1986- 1987.

2. Füzesabony – Transzformátor állomás: A Pécel Kultúra jellegzetes edénytöredékei kerültek elő. (Szabó János Győző gyűjtése)

3. Szihalom mellett, a Rima patak bal partja nagy dombvonulata: rézkori kerámia töredékek, köztük egy Pécel (Baden) Kultúra késő rézkori kétosztatú kultikus tál egyik gombja (Bernáth László gyűjtése)

4. Szihalmi út, varrodával szemben, vízvezeték árok ásáskor rézkori kerámia töredékek kerültek begyűjtésre (Bernáth László, 1998.)

 

Bronzkor

1. Füzesabony – Öregdomb: Az 1930-as években a Laskó-patak szabályozásakor került elő a lelőhely. A Füzesabonyi Középső Bronzkori Kultúra névadó tell telephelye. Tompa Ferenc ásatása 1931-37., Stanczik Ilona ásatása 1976.; felszíni gyűjtések: Bernáth László, 1969-1994.

2. Füzesabony – régi gőzmalom (elbontásra került) közeléből került elő 1864-ben nagy bronz kincs raktár lelet. Sajnos nagy része elkallódott, kis része került később a Magyar Nemzeti Múzeumba. A megszerzett leletek között sarlók, véső, fűrészlemez töredékek, karikák, tőr és tű töredékek, nyersbronz tömbök vannak.

3. Füzesabony – Kettőshalom homokbánya: Szabó János Győző ásatása 1960-1965-1971,. Ásatás során a Füzesabony középső bronzkori kultúra sírjai és edénytöredékei kerültek elő. (Terepbejárások: 1969-1992 kerámiatöredékek, Bernáth László)

4. Füzesabony – Kettőshalom homokbányával szemben a Csörsz árok átellenes oldalán 1938-ban szőlőtelepítéskor középső bronzkori sír került elő.

5. Füzesabony – Gubakút, M3-as autópálya nyomvonalán. Domboróczki László ásatása 1995-96. Késő bronzkori kerámia töredékek, orsógombok is kerültek elő.

6. Füzesabony – Szennyvíztisztító telep mellett: Szelesné Ács Csilla. ásatása: 1993-94, Leletek: középső bronzkori kerámia töredékek is kerültek elő. Terepbejárások: 1969-90, Bernáth László gyűjtése.

7. Füzesabony – Mezőtárkányi műúttól ÉK-i irányban a szántóföldön terepbejárás során középső bronzkori kerámia töredékek kerültek begyűjtésre, Bernáth László.

8. Füzesabony – Szihalom közötti sóderbánya: terepbejárás során (Bernáth László) középső bronzkori kerámia töredékek kerültek elő.

9. Füzesabony – Kiskert, felszámolt gyümölcsös (1963-as telepítés volt), Laskó patak jobb partja. Középső bronzkori kerámia töredékek kerültek begyűjtésre többszöri terepbejárás- 1977-1996 – során (Bernáth László).

10. Pusztaszikszó – Sóderbánya: Terepbejárás során középső bronzkori kerámiatöredékek kerültek begyűjtésre (Bernáth László, 1969-1990).

11. Pusztaszikszó – a volt „Dohányos telep” mellett megszüntetett homok sóderbánya területéről középső bronzkori sírok kerültek elő. 31 sír, Kőszegi Frigyes ásatásai 1957-59.

12. Pusztaszikszó – Sertéstelep: Középső bronzkori kerámia töredékek kerültek elő terepbejárás során, Bernáth László gyűjtése.

13. Pusztaszikszó – régi vágóhíd melletti sóderbánya: középső bronzkori sír és kerámia töredékek kerültek elő, 1969-77, Bernáth László gyűjtése.

14. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös: a volt MHSZ lőtérhez közel, a rézkori kultikus építmény közelében. Szabóné Kállay Ágota ásatása 1984-87. Ásatás során korai bronzkori kerámia töredékek is kerültek elő.

15. Füzesabony – Dormánd között, a 33. sz. főút mellett, ÉK-i irányban, az M3-as autópálya nyomvonalán. Farkas Csilla ásatása 1995-96. Bronzkori kerámia töredékek is kerültek elő. Terepbejárás során szintén kerültek elő kerámia töredékek, Bernáth László gyűjtése.

16. MOL gázvezeték fektetés alatt feltárás során bronzkori leletek kerültek elő: kerámia, állatcsont. Domboróczki László ásatása 2005.

 

Vaskor

1. Füzesabony – Öregdomb: A középső bronzkori tell telepbe beásott preszkíta sírok (koravaskor) leletek kerültek elő, Tompa Ferenc által vezetett 1934-35. évi ásatásokon.

2. Füzesabony – Kettőshalmi homokbánya: Szabó János Győző ásatása 1962, 15 preszkíta sír került feltárásra.

3. Füzesabony – Szennyvíztisztító telep mellett, az M3-as autópálya nyomvonala feltárásán. Szelesné Ács Csilla. ásatása 1993. Leletek: kelta kerámia töredékek is kerültek elő.

4. Füzesabony – Szihalom között az M3-as autópálya nyomvonalán. Fodor László régész ásatásai során, kelta kerámia töredékek is előkerültek.

5. Füzesabony – Szihalom között a 3-as sz. főút É-i oldalán a régi sóderbányában kelta kerámiatöredékek kerültek elő. (Bernáth László gyűjtése, 1970-80.)

6. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös, a volt MHSZ lőtérhez közel. Szabó J. József és Szabóné Kállay Ágota ásatása 1983-87.  Leletek: kelta házmaradvány és kerámia töredékek is előkerültek. 1997. évi ásatás: Domboróczki László vezetésével, DIV. is kerültek elő kelta kerámia töredékek.

7. Füzesabony – Kastélydűlő. A 3-as sz. főút és a 33. sz. főút kereszteződésétől DNy-i irányban nagyméretű gabonásverem föld betöltéséből kelta kerámiatöredékek is kerültek elő. (Bernáth László gyűjtése, 1987.)

8. Füzesabony – Pusztaszikszó, a volt „Dohányos telep” mellett megszüntetett homok sóderbánya, ma szántóterület. Kelta kerámia töredékek kerültek elő. (Terepbejárások, 1969-1990, Bernáth László gyűjtése.)

9. Füzesabony – Pusztaszikszó – Csárdatető. Kelta vaslándzsa, tűzcsiholó vasak, kerámiatöredékek kerültek elő. (Terepbejárás, Bernáth László gyűjtése, 1969-70.)

10. Pusztaszikszó – régi vágóhíd melletti sóderbánya (ma feltöltve) kelta kerámiatöredékek kerültek elő. (Bernáth László gyűjtése, 1969-70.)

11. MOL gázvezeték fektetés előtti feltárás során kelta kerámia került elő objektumokból. Domboróczki László ásatása 2005.

 

Szarmata kor

1. Füzesabony – 3. sz. főút és a 33. sz. főút kereszteződésétől D-i irányban. Farkas Csilla ásatása. Leletek: szarmata sírok, kerámia töredékek.

2. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös (a volt MHSZ lőtérhez közel). Szabó János József ásatása 1983. Leletek: Gepida női sír és szarmata kerámiatöredékek. Újabb ásatás ettől a lelőhelytől K-i irányban, ugyanazon a dombvonulaton 1997, Domboróczki László vezetésével. Leletek: szarmata gabonásvermek, kerámia töredékek. Korábbi terepbejárásokon kerámiatöredékek kerültek elő, Bernáth László gyűjtése, 1990.

3. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös: feketeribizli telepítés előtti talajforgatások során szarmata kerámiatöredékek, orsógombok kerültek elő. Terepbejárás, Bernáth László, 1990.)

4. Füzesabony – Pusztaszikszó „volt Dohányos telep” mellett megszüntetett homok -sóderbánya területéről szarmata kerámiatöredékek kerültek elő. Bernáth László gyűjtése, 1970-80.

5. Füzesabony – Laskó –patak bal partja: 33. sz. műút felüljáró építésekor szarmata kori telep elpusztulásáról van tudomásunk.

6. Füzesabony – Víztározó medence készítésénél szarmata kerámiatöredékek kerültek elő. Bernáth László gyűjtése. Közöttük terra sigillata utánzat tojás fűzérsor bepecsételt mintával.

7. Füzesabony – Dormánd –Kál irányban a Csörsz-árokhoz közel a Panyiti dűlő részen, az M3-as autópálya nyomvonalán. Szelesné Ács Csilla ásatása 1995-96. Leletek: szarmata kerámiatöredékek is előkerültek.

8. Füzesabony – Kettőshalom homokbánya (ma szeméttelep): több szarmata – jazig sír leleteit mentették meg. Szabó János Győző ásatása 1960.

9. Füzesabony – Szennyvíztisztító telep mellett, M3-as autópálya nyomvonalán. Szelesné Ács Csilla ásatása 1993-94.. Leletek: szarmata gabonás vermek, kerámiatöredékek.

10. Füzesabony – Szihalom közötti sóderbánya (régebben Bozsi rész, ma Sósrévpuszta). Néhány sír leleteit sikerült begyűjteni Szabó János Győzőnek 1973-ban Kerámiatöredékek is előkerültek.

11. Füzesabony ÉK-i területén, a Bp. – Miskolc vasútvonal É-i oldalán szarmata kerámia töredékek kerültek elő terepbejárás során. Bernáth László gyűjtése, 1976.

12. Vasúti transzformátorállomástól K-re, a Miskolci vasútvonal D-i oldalán: terepbejárások során szarmata kerámiatöredékek kerültek elő.

13. Szennyvíztelep, 4. gázvezeték fektetésekor szarmata sírok kerültek elő. Domboróczki László ásatása 2005.

 

Avar kor

1. Pusztaszikszó sóderbánya (Bika fertő) Késő–avar temető. 2000-ben bányabővítés előtti

talaj humuszolás során jelentkeztek a sírfoltok, a sárga altalaj szintjén. 249 sír került feltérképezésre, ebből csak 68 sír feltárása történt meg, a többi visszatemetésre került.

2. A Pusztaszikszói sóderbányáktól Ny-i irányban a Laskó-patak régi folyásmedre által félkörben övezett dombvonulaton, terepbejárások során avar kori kerámiatöredékek kerültek elő. Bernáth László gyűjtése, 1998.

 

Honfoglalás kora

1. Füzesabony – Kettőshalom homokbánya: egy honfoglaláskori sír elpusztulásáról van tudomásunk. Villás nyílhegy, kerekedő talpú vaskengyel került a múzeumba. 1962, Szabó János Győző.

2. Füzesabony – Kiskert, Laskó-patak jobb partja, nagy kiterjedésű dombvonulat. Az 1963-as telepítésű gyümölcsös felszámolása utáni terepbejáráson szórványleletként egy vas nyílhegy került elő. Bernáth László gyűjtése, 1977.

3. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös: a feketeribizli telepítéstől É-i irányban, az 1997. évi ásatások területén (Domboróczki László, Fodor László régészek ásatása, DIV.) a terepbejárások során korábban honfoglalás-kori kerámiatöredékek kerültek elő. Bernáth László gyűjtése, 1978-80.

4. Füzesabonytól ÉK-i irányban, a 3. sz. Miskolc felé vezető főút É-i oldalán néhány elpusztult honfoglalás-kori sír leleteit sikerült begyűjteni Szabó János Győzőnek.

 

Középkor

1. Füzesabony – Budahát (Budaszög), M3-as autópálya nyomvonala. Fodor László ásatása 1996-97. Leletek: Árpád-kori kerámia töredékek a XV. századig.

2. Szihalom – Rima bal partja, nagy dombvonulat, szántó: Terepbejárás során Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek elő. Bernáth László gyűjtése, 1992.

3. Füzesabony – Mezőtárkányi úttól ÉK-i irányban, M3-as autópálya nyomvonalán. Fodor László ásatása 1995. Leletek: 12-13. századi kerámiatöredékek.

4. Füzesabony – belterület, telepi temető bővítése, felszámolt gyümölcsös. Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek elő. Bernáth László gyűjtése, 1990.

5. Füzesabony – felszámolt gyümölcsös (1949-es telepítés). Terepbejárás során Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek elő, Bernáth László gyűjtése, 1990.

6-7. Füzesabony – Berek, felszámolt gyümölcsös, feketeribizli telepítés. Domboróczki László ásatása: 1997. Leletek: Árpád-kori ház-alapok kerültek elő.

8. Füzesabony – volt MHSZ Lőtértől É-i irányban, a dombvonulaton a Szent Vendel kápolna irányában terepbejáráson kerámiatöredékek – fényes, mázas is – kerültek elő.

9. Füzesabony – Kastélydűlő, M3-as és 33. sz. főút kereszteződésétől D-i irányban, ásatása 1987. Leletek: 40 Árpád-kori sír (temetőrészlet) feltárása. 3 db fonott ezüst gyűrű, 3 db I. András király kori (1046-1060) ezüstpénz, „S” végű hajkarikák, fülbevalók kerültek elő.

10. Füzesabony – Pusztaszikszó Szent Vendel romkápolna. Középkori eredetű. A kápolna környéki dombvonulatok terepbejárásakor Árpád-kori és késő középkori kerámiatöredékek kerültek elő. Kápolna kutatás: 1995, Fodor László vezetésével. Terepbejárások: Bernáth László gyűjtése, 1969-1990.

11. Füzesabony – Puszatszikszó, „Dohányos telep”. Árpád-kori és késő középkori kerámiatöredékek kerültek elő terepbejárások során. Bernáth László gyűjtése, 1970.

12. Pusztaszikszó – Laskó patak bal partja: a kőhídtól K-i irányban enyhe lankás dombvonulaton Árpád-kori kerámia töredékek kerültek elő terepbejáráskor. Bernáth László gyűjtése, 1990.

13. Füzesabony – Mátyás király u. 27. Gázvezeték fektetésekor 12-15. századból származó kerámia töredékek kerültek elő. Bernáth László gyűjtése, 1990-96.

14. Dormánd – Zsidótemető dűlőrész: MOL gázvezeték fektetés előtti régészeti feltárás során festett és mázas kerámia töredékek és állatcsontok kerültek elő. Domboróczki László ásatása

2005.

15. Az Eger-patak régi medrére épített vízimalom középkori eredetű falmaradványai.